Aşûre Günü Tutulan Oruç

By | 30 Nisan 2015

asure-gunu-tutulan-orucAşûre günü, kamerî ayların birincisi olan Muharrem ayının 10. günüdür. Aşûre gününün orucu hakkında İbni Abbas (r.a.) bize şu malumatı aktarır: “Resulüllah (aleyhissalatu vesselam) Medine’ye hicret ettiğinde Yahudilerin Aşure gününde oruç tuttuklarını gördü ve: “Bu oruç nedir?” diye sordu. Kendisine şöyle cevap verildi: “Bu gün iyi bir gündür. Allah Teâlâ bu günde Musa (aleyhissalatu vesselam) ile Israiloğullarını düşmandan kurtarmıştır. Bu sebeple Musa (aleyhissalatu vesselam) bu günde oruç tutmuştur.” Peygamber Efendimiz de (aleyhissalatu vesselam): “Ben Musa’ya sizden daha yakınım.” buyurdu ve bu günde oruç tutulmasını emretti.” Bu durum Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar devam etti. Daha sonra ise Rasulü Ekrem (aleyhissalatu vesselam) Aşure orucu mevzuunda insanları muhayyer bıraktı. Şu hadis-i şerif bu muhayyerliği ifade eder: “Bu gün Aşure günüdür. Bu günde oruç tutmak sîzlere farz olmamıştır. Dileyen oruç tutsun, dileyen tutmasın.”