Aşure Günü Oruç Tutmak

By | 19 Mayıs 2015

asure-gunu-oruc-tutmak    Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Efendimiz (s.a.v.) mübarek ağzı ile hurmayı yumuşatır, ço¬cuklara Aşure günü çiğnetirdi ve çocuklar akşama kadar bir şey yemezlerdi.
Peygamber Efendimiz (a.s.) buyurdu:
“Aşure gününü oruçla geçiren kimseye Allah Teala on bin melek, Aşure gününü oruçlu geçirenlerin sayısı kadar sevap, on bin hac, on bin umre ve on bin şehit sevabı verir.”
“Kim Aşure günü bir kişiye iftar ettirirse tüm ümmet-i Muhammedi iftar ettirmiş gibi ecre nail olur.”
İbn-i Mesud’un rivayet ettiği hadiste Allah Resulü (a.s.) buyurdu:
“Aşure gününü oruçla geçiren, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi ecre nail olur.”
Yine Efendimiz (a.s.) buyuruyor:
“Bu günün fazlını arayın. Çünkü O, Allah’ın günlerin arasından seçtiği mübarek bir gündür. Kim bu günü oruçla geçirirse Allah, nezdinde bulunan melekler, nebiler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ecrini verir.”
“Aşure sizden öncekilerdeki bir peygamberin bayramıdır. O günü oruçla geçirin.” (Bezzâr, Ebû Hüreyre)
“Aşure günü oruç tutun fakat bu hususta yahudilere muhalefet edin, bir gün önce ve bir gün de sonra tutun.” (Böylece üç günü tamamlamış olursunuz.)
İbn-i Abbas (r.a.) der ki:
“Allah Resulü (a.s.) Ramazan’dan sonra diğer günlerdeki nafile oruçları arasından bir tercih yapmazdı, fakat Aşure günü orucu müstesna…”
Allah Resulü (a.s.) yine şöyle buyurdular:
“Aşure gününün orucu bir senelik günaha kefarettir.”