Asr Sûresi

By | 6 Ağustos 2015

asr-suresi-2Okunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym

Vel’asr [1]. İnnel’insâne lefıy husr [2]. illelleziyne amenû ve amilüssâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve teud- savbis-sabr[3].
Ma’nâsı: “Andolsun asra ki, Muhakkak insan (kazancından) zarardadır. Ancak, imân edip de sâlih ameller (elverişli yararlı işler) işleyenler, birbirine hakkı tausiye edenler, ve birbirine sabrı tavsiye edenler böyle değil. (Bunlar ziyanda değildir.) Çünkü bunlar ebedi saadete kavuşacak kimselerdir.”