«Aşk Ateşi»

By | 28 Mayıs 2015

ask-atesiGüzeller elinden, çektiğim nedir,
Sanırım her dilber bir eştir bana,
Avundum, aldandım ben kaç senedir;
Gördüğüm her dilber ateştir bana..
Bu ateş şifadır aşka erene,
Bir şuha meyledip gönül verene,
Aşkolsun sevdaya göğüs gerene,
Gördüğüm her dilber ateştir bana..
Kâkülün perçemi altun sarısı,
Görünce gidiyor akim yarısı,
Gönlümde yer etti bu aşk ağrısı,
Gördüğüm her dilber ateştir bana..
Merhamet eyle gel ey nazlı civan,
Aşkınla kalmadı hiç tâb-ü tüvan,
Düşeyim yollara olayım revan,
Gördüğüm her dilber ateştir bana..
Bu aşkın zehrini içtim elinden,
Teselli umarım tatlı dilinden,
Razıyım dikene, koksam gülünden;
Gördüğüm her dilber ateştir bana..
Bir gören oldu mu o fettân yâri,
Kalbimi çaldı da seçti agyâri,
Terketsem gerektir ben bu diyarı,
Gördüğüm her dilber ateştir bana..
Mecnun’un Leylâ’sı gelir mi geri,
Mansur’a benzer mi her gönül eri,
Derler ki, âşıkm cennetmiş yeri,
Gördüğüm her dilber ateştir bana..
Ey Aşkî geçici aşka inanma,
Aşk için söylenen her söze kanma,
Pervane misali ateşe yanma,
Gördüğün her dilber ateştir sana..