Ashab ı Kehf Gençleri

By | 15 Nisan 2015

ashab-i-kehf-gencleri    Kur’ârı-ı Kerîm’de Ashâb-ı Kehf hakkında şöyle denilmektedir:

“Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.”

Bunlar, kavimlerinin sapıklık içinde olduğunu görüp de onlar gibi olmayı reddeden gençlerdi.

Ashâb-ı Kehf, Hz. İsa’nın dini üzere amel eden birkaç genç olup, bunlar kendilerini putlara taptırmak veya öldürmek için takip eden Roma toplumu ve bölge valisine karşı mücâdele ve dinlerini korumak üzere dağa çıkmış, mağaraya gizlenmişlerdi. Allah onları düşmanlarından korumak ve öldükten sonra dirilmeye ibret olsun diye üç yüz dokuz yıl mağarada uyuttu. Uyandıkları zaman birkaç saat uyuduklarını sandılar. İçlerinden birisi, biı şeyler almak için kasabaya inince bir kaç asır önceki gümüş para, olayın anlaşılmasına yol açtı. Böylece topluma, öldükten sonra dirilmenin uygulaması gösterilmişti.