«Anneme !»

By | 28 Haziran 2015

Baby Holding Mother's FingerGözlerim hep seni arıyor anne,
Hasretin gönlümü sarıyor anne,
Andıkça içerim yanıyor anne,
Hayalin karşımda duruyor anne,
Yüreğim sevginle vuruyor anne..
Sen idin yıllarca derdime derman,
Sana yâr olmadı bu kahpe devran,
Cennettir eminim şimdiki yuvan,
Gözlerim hep seni arıyor anne,
Hasretin gönlümü sarıyor anne.
Küçükken okşardın bahtsız başımı,
Aç kalır, verirdin bana aşımı,
Silerdin gözümden akan yaşımı,
Andıkça içerim yanıyor anne,
Hayalin karşımda duruyor anne..
Babam da sen idin, anam da şendin;
Her iki yükü de birden yüklendin,
Sanmam ki bulunsun mislin menendin,
Yüreğim sevginle vuruyor anne,
Gözlerim hep seni arıyor anne..
Çok cefa çektin sen, oğlun yüzünden;
Gözyaşm dinmedi güzel gözünden,
On yıldır mahrumum tatlı sözünden,
Hasretin gönlümü sarıyor anne,
Andıkça içerim yanıyor anne..
Didindin, çırpındın büyüttün beni,
Vakitsiz kocattın o nazik teni,
Duyarım alnımda sıcak buseni,
Hayalin karşımda duruyor anne,
Yüreğim sevginle vuruyor anne.
Yetimler, yoksullar anası idin,
Bu fâni ömrümün mânası idin,
Sen kadın neslinin rânası idin,
Gözlerim hep seni arıyor anne,
Hasretin gönlümü sarıyor anne..
Uzandın makbere, dinlendi başın;
İymanla Kur’andı zaten yoldaşın,
Ne yazık, orda da kırmışlar taşın;
Andıkça içerim yanıyor anne,
Hayalin karşımda duruyor anne..
Bilenler seninçin rahmet dilerler,

(Nur olsun yattığı makbere) derler,
Cennettir ayağın bastığın yerler,
Yüreğim sevginle vuruyor anne,
Gözlerim hep seni arıyor anne..
Hak sana cenneti eylesin mekân,
Civar-ı Resûlde eylesin iskân,
Fatiha okurum ben de kemakân,
Hasretin gönlümü sarıyor anne,
Andıkça içerim yanıyor anne..
Ey Aşkîî Ne çare, bu dünya yalan;
Annenin yokluğu her şeyden yaman,
Rahmetle yâd eyle, şâd olsun anan,
Hayalin karşımda duruyor anne,
Yüreğim sevginle vuruyor anne..