Anne Ve Babanın Borcunun Ödenmesi

By | 16 Nisan 2015

anne-ve-babanin-borcunun-odenmesi      Bir kişi öldüğünde başkalarının onun hakkında yapabilecekleri, hattâ yapmaları gereken en önemli işlerden birisi, varsa o kişinin borçlarını öde­yerek onun üzerinden kul haklarının kalkmasını temine çalışmaktır. Çünkü hadisteki ifadesiyle “Müminin ruhu, borcu ödeninceye kadar ona bağlı kalır.” Bundan dolayı, borçlu olarak ölen kişi, şayet miras olarak bir şeyler bırakmışsa ondan borçları ödenir. Böylelikle borcunun ödenmesi, ölünün borçtan kurtulmasına vesile olur. Burada mâlî borçlarının ödenmesinde borcu ödeyen kişinin, ölünün bir yakını olması veya olmaması neticeyi değiştirmez. Kim öderse ödesin, ölen kişi borçtan kurtulmuş olur.