Anne Ve Baba Namına Sadaka Vermek

By | 16 Nisan 2015

anne-ve-baba-namina-sadaka-vermek     Dua gibi sadakanın da ölüye faydasının olduğu hususunda Ehl-i Sünnet âlimleri ittifak etmişlerdir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) buna dair hadisleri vardır. Nitekim bunlardan birisi Hz. Âişe (r.anhâ) tarafından rivayet edilmiştir:

“Rasûlullah’a (s.a.s.) bir adam gelerek:

Allah’ın Rasûlü! Annem birden bire öldü, vasiyet edemedi. Öyle sanıyorum ki, konuşabilseydi sadaka verirdi. Acaba ben onun yerine sadaka versem sevabı ona ulaşır mı?” diye sorunca, Rasûlullah (s.a.s.): “Evet” cevabını verdi.
İbn Abbasîn (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır: “Bir adam gelerek: Allah’ın Rasûlü! Annem vefat etti. Ben onun için tasad- dukta bulunsam ona faydası olur mu?’ diye sordu. Rasûlullah: ‘Evet’ deyince, adam, ‘Benim bir meyveliğim var. Şâhid olun, onu annem için tasadduk ediyorum’ dedi.
İmam Nevevî, ister evlât isterse başkaları tarafından verilsin, sadakanın sevabının ölüye ulaşacağında ittifak olduğunu bildirmektedir.
Nafile olarak sadaka vermek isteyenlerin erkek ve kadın bütün Müslü- manlar adına niyet etmesi daha faziletlidir. Zira bunun sevabı onların hepsine ulaşır ve kendisinin sevabından da herhangi bir şey eksilmez.