Anne Ve Baba İçin Dua Ve İstiğfarda Bulunmak

By | 16 Nisan 2015

anne-ve-baba-icin-dua-ve-istigfarda-bulunmak     Ölmüş birisine yapılabilecek iyiliklerden birisi, onun için dua edip istiğfarda bulunmaktır.
“Onlardan sonra gelenler şöyle derler: Rabbimiz, bizi ve bizden önce îmân eden kardeşlerimizi bağışla…” âyet-i kerimesi de dua ve istiğfarın ölülere fayda vereceğini göstermektedir.
Ölümlerinden sonra yapılacak duanın ebeveyne faydasını
Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dile getirir:
İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak şu üç şeyle sevabı devam eder: Sadaka-ı câriye, insanların faydalanacağı bir ilim ve arkasından hayır dua eden bir evlât.”
Dua konusunda ölünün uzakta veya yakında bulunması fark etmez. Yapılan duanın ölüye fayda vereceğine kesin olarak inanmak lazımdır. Nitekim Rasûlullah (s.a.s.), zaman zaman kabirlere uğrar ve dua ederdi. Bu konuda İbn Ebî Şeybe’den rivayet edilen hadis şöyledir: “Hz. Peygamber (s.a.s.) her yılın başında Uhud’daki şehitlerin kabirlerine gelir ve şöyle derdi: “Sabrettiğiniz şeylere mukabil sizlere selâm ve selâmet! Dünyanın en güzel neticesi budur!” Allah’ın Rasûlü (s.a.s.), bazen de Bakî1 mezarlığına çıkar ve şöyle derdi:
“Selâm size ey müminler diyarı. Size yarın verileceği vaad olunan şey verilmiştir. Sizler bekletilmezsiniz. İnşaallah biz de size katılacağız. Allah’ım! Bakîu’l- Garkat’da yatanlara mağfiret buyur. “
Yüce Allah, bize Hz. İbrahim’in (a.s.) dilinden:
“Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mü’minleri bağışla!” ve Hz.Nuh’un dilinden:
“Rabbim! Beni, ana-babamı, îmân etmiş olarak evime girenleri, îmân eden erkekleri ve îmân eden kadınları bağışla…“ dualarını öğretmektedir. Bu duaların kapsamına hayâtta olanlar kadar âhirete irtihal edenler de dâhildir.
Bir hadis-i şerifte Hz. Âişe (r.anhâ), Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Baki’ mezarlığına çıkıp oradaki ölülere dua ettiğini, bunun sebebini sorduğunda da: “Onlar için dua etmekle emrolundum” buyurduğunu haber vermiştir. Ebû Hureyre’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Hz. Peygamber (s.a.s.), Allah (c.c.) ile ölen kişi arasında cereyan eden şu konuşmayı haber vermiştir: “Allah Teâlâ, sâlih kulunun Cennet’teki derecesini yükseltir. Bunun üzerine o: Rabbim! Bu (yükselme) nereden (hangi sebepten) dir? diye sorar. Allah ona şöyle der: Oğlunun senin için yaptığı istiğfar sebebiyledir.”