Anne-Babanın Görevi:Evlendirirken Kolaylık Göstermek

By | 21 Nisan 2015

anne-babanin-gorevievlendirirken-kolaylik-gostermek    Dinimiz kolaylık dinidir. Allah (cc), hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Gerekli kolaylıkları gösterir. Emirlerinin, kişinin gücü nisbetinde yapılmasını bekler. Evlilikte de durum böyledir.
Özellikle kızını evlendiren anne ve babaların daha da dikkatli olmaları gerekmektedir. Günümüzde bazı bölgelerde olduğu gibi, başlık parası ve benzeri isimler adı altında kız çocuklarını bir eşya gibi satmaya kalkan ana ve babalar vardır. İnsanın parayla satılması doğru değildir. Hele bunu yapan anne ve baba olunca, bu hiç doğru değildir. Bunun için yapılması gereken, evleneceklere kolaylık göstermektir.
Peygamber (sav), bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır:
“Nikâhın en hayırlısı, kolay olanıdır.” (Ebu Davud, Nikâh 32)
Bu hadis bizlere, evliliklerde mutlaka kolaylık gösterilmesi gerektiğini göstermektedir. Toplumumuzun İslâm’a uygun yaşaması için bu prensibe dikkat edilmelidir. Yani nikâhlarda kolaylık göstermek gerekmektedir.
İçinde bulunduğumuz toplumda isteme, genellikle erkek tarafınca olmaktadır. Aslında kız tarafının da erkeğe evlenme teklifinde bulunduğunu bildiren âyet ve hadisler mevcuttur. Fakat günümüz toplumunda bu pek dikkate alınmamaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de, Şuayb (as) ile Musa (as) arasındaki konuşma şöyledir:
“(Şuayb) dedi ki: «Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan o da senden. Bununla beraber seni zorlamak istemem, inşallah beni iyi kimselerden bulacaksın.» dedi.” (Kasas, 28/27)
Hz. Ömer (ra), kızı Hafsa’yı evlendirmek istediğinde, önce Hz. Osman (ra)’a teklif etti. Sonra Hz. Ebubekir’e teklif etmiş, onların bu teklife karşılık susmaları karşısında aynı teklifi Peygamber (sav)’e yapmıştır. Bu teklifi kabul eden Re- sûlullah (sav), Hz. Hafsa (r.anh) ile evlenmiştir.
Bu delillerden de anlaşıldığı gibi, evlenme çağma gelen bir kızın babası, kızını İslâm’ın emir ve yasaklarına uygun hareket eden birine teklif etmesinin hiçbir sakıncası yoktur. Ancak bu durum, günümüzde yanlış anlamalara sebebiyet vereceği için, kızını hayırlı biriyle evlendirmek isteyen baba, bu teklifi, başka biri aracılığıyla dolaylı yoldan ulaştırabilir.
Evlilikler, mehirde aşırıya giderek veya ev eşyasında ve düğünde israf boyutuna giden istekler ve harcamalarla zorlaştırılmamalıdır. Bu tür zorluklar, evliliklerin azalmasına ve bunun sonucunda da ahlâksızlıkların, fuhşun yaygınlaşmasına sebep olur. Evliliklerdeki zorluklar sebebiyle, hırsızlıklar, yalancılıklar, dolandırıcılıklar ve rüşvet gibi kötü huylar toplumu çepeçevre sarar.