Anne-Babanın Görevi:Çocuklarına İyi Bir Evlilik Sağlama

By | 20 Nisan 2015

anne-babanin-gorevicocuklarina-iyi-bir-evlilik-saglama     Evlilik için, iyi bir eş seçimi gerekir. Anne ve babalar, çocuklarının iyi kimselerle hayatlarını birleştirmelerini sağlamalıdırlar. Çocukluklarında gösterdikleri ilgiyi, evliliklerinde de göstermelidirler. Bu çocuklarına yapabilecekleri en büyük iyiliktir.
Peygamber (sav), bir hadislerinde şöyle buyurmaktadırlar:
“Kadın dört şeyi için nikâhlanır: Malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki, elin bereket bulsun.” (Bulıarî, Nikâh 15)
Bu hadis, eş seçimindeki ölçüyü ortaya koymaktadır. Çocuklarını evlendirmeyi düşünen anne ve babaların, ilk planda dikkat etmeleri gereken husus, alacakları gelinin veya kızlarım evlendirmeyi düşündükleri kişinin dindar olup olmamasıdır. Çocukların, aile hayatlarının mutlu bir şekilde devamı ancak bu şekilde mümkün olabilir.
Çocuklarının İslâm’a göre yetiştirilmesinden evliliklerinin gerçekleştirilmesine kadar her adımda, anne ve babaların sorumlulukları vardır, insanlar, bundan dolayı da hesaba çekileceklerdir.
Allah (cc), Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:
“Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah (cc)’ın yanındadır.” (Tegabrin, 64/15)
Bir başka âyet-i kerimede ise, Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:
“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah (cc)’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.” (Talâk, 65/6)
Herkes kendi ailesinden sorumludur. Onların yemelerinden içmelerine; eğitimlerinden evliliklerine kadar her şeyleriyle bizzat ilgilenmek zorunluluğu vardır.
Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden sorumlusunuz. İmam (devlet başkanı) çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın, kocasının evinde çobandır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur ve sürüsünden mes’uldür.” (Buharı, Ahkâm 1)
Peygamberimizin bu hadisi de, insanların hangi makamda, hangi işte olursa olsun mutlaka sorumluluğunun olacağını göstermektedir.
Öyleyse aileleri üzerinde birer çoban olan anne ve babaların, mutlak surette çocuklarının evliliklerine gereken hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.
Toplumumuzda, eş seçimine gerektiği gibi önem verilmemektedir. Bilhassa bazı anne ve babalar, çocuklarını dünya kaygıları içinde evlendirmektedirler. İslâm! yaşantıya hiç dikkat edilmemektedir. Maddi durumu iyi olanlarla evlilik tercih edilir olmuştur. Para ve mal, ister kız, ister erkek olsun her iki taraf için de birinci şart olarak ön plana çıkmıştır. Bu durum da toplumun bozulmasına sebep olmuştur.