Ana Rahmindeki Çocuğu Düşürmeye Neden Olana Gereken Ceza

By | 4 Mayıs 2015

ana-rahmindeki-cocugu-dusurmeye-neden-olana-gereken-ceza    Bunun cezası işlenen fiilin türüne, amacına ve sonuçlarına göre değerlendirilir. Genellikle şu beş kısımdır:
1- Ceninin ana rahminde ölü olarak düşmesi,
2- Ceninin ana rahminde canlı olarak düştükten sonra ölmesi,
3- Ceninin ana rahminden canlı olarak düşüp ölmesi veya başka bir nedenle yaşaması,
4- Ceninin ana rahminden düşmesi veya anasının ölümünden sonra düşmesi,
5- Ceninin anne sağlığını tehdit etmesi durumunda doğurduğu neticeler…

BİRİNCİSİ: Ceninin ana rahminde ölü olarak düşmesini gerektiren fiildir.
Bu fiili işleyenin cezası, ceninin diyetidir. Bu diyet, değeri beş deve olan bir köle ya da câriyenin azâd edilmesidir.
Ebû Hureyre (ra) şöyle anlatır: “Hûzeyl kabilesinden iki kadın kavga etti. Birisi eline taş alıp diğerine atıp hem onu, hem rahmindeki çocuğun ölümüne sebep oldu. Dava Rasûlullah (sav)’a getirildi. Efendimiz, ana rahmindeki ceninin ölmesine karşılık bir köle yada câriyenin azâd edilmesini ve öldürülen kadının diyetinin ise öldürenin baba tarafından yakınlarına ödetilmesine karar verildi”. Günümüze kölelik kalmadığı için onun yerine beş deve diyet ödenir. İlim adamları da bu konuda hemfikirdir.
Düşürülen ceninin cinsiyet diyetin değişmesini gerektirir. Fakilılerin tesbitine göre, kızın diyeti, erkeğin diyetinin yarısıdır. Ayrıca ceninin diyeti kasten ya da lıatâen meydana gelmesine göre değişir. Kasden cinayet işlenmişse, diyet cinayeti işleyenin baba tarafından yakınlarına yükletilmez. Ama hataen olduysa, yükletilir.

İKİNCİSİ: Ceninin ana rahminden canlı olarak düştükten sonra o fiil sebebiyle ölmesidir. Kimine göre kısas gerekir. Kimine göre ise, kâmil diyet gerekir, yani beş adet normal devedir. Deve bulunmadığı takdirde, onlara eşdeğer ücret verilir. Kâmil olmayan diyet, vasatın altında beş adet devedir.
ÜÇÜNCÜSÜ: Cenin canlı olarak düşer ve yaşarsa bu durumda sadece ta’zir cezası verilir. Bunu ise devletin yetkili organı belirler. Çocuk bit süre yaşadıktan sonra başka bir nedenden dolayı ölse dahi, onun düşmesine sebep olan kişi başka bir cezâ ödemez.
DÖRDÜNCÜSÜ: Ceninin ana rahminden düşmesi veya annesi öldükten sonra düşmesi, durumudur. Bu durumda eğer çocuk caninin işlediği fiilden dttş- mediyse câninin işlediği bir fiilden dolaya kadın çocuğunu hayatta iken değilde öldükten sonra düşürürse, çocuğun düşmesinin onun fiiliyle gerçekleştiği belli olmadığı takdirde sadece ta’zir cezası verilir. Uzmanlar tarafından yapılan tetkikte çocuğun düşmesine de o fiilin sebep olduğu tespit edilirse, fiilin ve fiilin neticesinin durumuna göre ceza tespit edilir.
BEŞİNCİSİ: Anneye yapılan eziyetin doğurduğu neticelerdir. Ceninin fiili anneye eziyet vermiş veya bir tarafının kesilmesini ya da kopmasını ya da ölmesini neticelendirmişse, o taktirde cinâyetler konusunda fiilin ve doğurduğu neticesinin durumuna göre, cezâ tesbıt edilir.