Âmener’resulü’nün Fazileti Nedir?

By | 6 Ağustos 2015

amenerresulunun-fazileti-nedir

Peygamberimiz (S.A.V.) Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyor:

Ma’nâsı: “Bakara Sûresinin son iki âyetini geceleyin (bir gecede) her kim okursa, okuyan kimseye bu iki âyet kâfi gelir. Yâni ibâdet etmek o gece âfetlerden, belâlardan ve şeytanların şerrinden emin olmasına yeter.” demektir.
Bakara Sûresinin son iki âyeti “Âmener’Resûlü”dür. Kim ki, akşamları “Âmener’Resûlü”den başlayarak, “fen’surnâ alel’kavmil kâfirîn”e kadar şuurlu bir şekilde, ihlâs ve samimiyetle okursa, bu iki âyeti okuyan kimsenin hayatını tanzim ve muradına erişme bakımından kâfi geldiği gibi, bütün kötülüklerden de muhafaza edilmiş olur.
Hz. Ali ve Hz. Ömer (R.A.) Efendilerimiz demişlerdir ki, “Aklı başında olup da Bakara Sûresinin son iki âyetini “Âmener’Resûlü”yü okumadan uyuyacak bir Müslümanın bulunacağını sanmıyorum. Yâni, aklı olan kimse her akşam bu âyetleri okur. Çünkü Hz. Ali ve Hz. Ömer (R.A.) Efendilerimiz, ne kadar aklı başında kimse tanıyorlarsa hepsinin, bu ik âyeti okuduğunu söylüyor ve bu müjdeyi bizlere bildiriyorlar. O halde bizler de aklımızı başımıza alalım; bu feyzü bereketten faydalanalım, bu iki âyeti okumaya devam edelim.
“Âmener’Resûlü” Bakara Sûresinin en sonudur. Mirâç gecesinde Peygamberimize AUâh tarafından verilen âyetlerdir.
Akşamlan yatsı namazından sonra veya yatarken bu iki âyeti okumanın seuâbı pek çoktur. O kadar ki namazlarını kılıp ve akşamları bu “Âmener’Resûlü’’yü okuyan kimse, sabaha kadar ibâdet etmiş gibi sevâb kazanır. Bu iki âyetin mâneui feyzü bereketi çok büyüktür.
Yine Peygamberimiz Aleyhisselâm buyuruyor:

Ma’nâsı: “Alldhü Teâlâ, Sûre-i Bakara’yı iki âyetle hitâma (sona) erdirdi ki, bunları bana arş-1 âlâsının altındaki bir hâzineden uerdi.

“Bu iki âyeti öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza da belletip, öğretiniz, (ezberletiniz). Çünkü bu iki âyet salât, (rahmet)tir, hem Kur’ân’dır, hem duâdır.” demektir.
Müslim ve Tirmizinin rivâyet ettiğine göre, Peygamber Aleyhisselâm, bu âyetlerle duâ ettiği zaman Allâhü Teâlâ tarafından “Peki yaptım” (duânı kabûl ettim) buyurulduğu kaydedilmektedir.
Ebû Meysere’den rivayet edilmiştir ki, Cebrail (A.S.) bu sûrenin bitiminde “Âmîn = Ya Rabbi, kabul buyur” demesini Peygamberimize telkin etmiştir (söylemiştir).
NOT: Bu bilgileri buraya yazmamızdan gayemiz bu sûreyi okumadaki fazileti müslüman kardeşlerimizin feyzü bereket almalarına vesile olmaktır. Dinimizde bilerek yapılan ibâdetler, duâ ve zikirlerin ecri (sevabı) nihayetsizdir. Gayemiz (amacımız), din kardeşlerimize faydalı (yararlı) olmaya çalışmaktır. 7’den 70’e her müslümanm faydalanmasını arzuladığımız bu eserimizde elimizden geldiği kadar müslüman ailenin tümüne hitâb etmeye gaye edindik.
Bu sûre bitince, bir kere “Âmin” denmelidir. Son cümlelerde üç dört defa “âmin” diyor cemâat. Üç kere değil de bir kere denmesi evlâ (daha iyi) olduğu Hadis’de geçmekte ve bize öğretilip talim edilmektedir.