Amansız Hastalıklarda Okunacak Dua

By | 20 Mayıs 2015

amansiz-hastaliklarda-okunacak-dua    Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Bir kimse bir kap içerisine bir miktar yağmur suyu biriktirir de o suya, Fatiha Suresi’ni yetmiş defa, Ayet el-Kürsi’yi yetmiş defa, İhlâs Suresi’ni yetmiş defa, Muavvizeteyn surelerini de yetmiş defa okursa, varlığım kudretinde olan Rabbime yemin ederim ki, bir gün bana Cebrail (a.s.) gel-diğinde dedi ki: “Ey Muhammedi Kim bu tertip üzere okunan sudan üst üste yedi gün içerse Allah o kimseden bütün hastalıkları giderir. Varlığını saran her hastalık vücudunu birer birer terk eder.” (Ed-Dürrü’n- Naaym)