«Aman Yâ Resûlallah»

By | 27 Temmuz 2015

aman-ya-resulallahOlmasaydın, olmazdı dü-cihan yâ Resûlallah;
Vücudun bâ’is-i kevn-ü mekân yâ Resûlallah..

Âlemlere rahmet için gönderdi seni Mevlâ,
Seninle mümkün oldu her imkân yâ Resûlallah..

Melekler de, melikler de rikâbmda huddamdır;
İns-ü cin, nüh felek sana hayran yâ Resûlallah.
Meh cemalin mir’at-ı hak ey Habib-i Kibriyâ,
Vechinde gizlidir sırrı sübhan yâ Resûlallah..
Sana ümmet olmak öyle yüce bir nimettir ki,
Küntüm hayre buyurmuştur Kur’an yâ Resûlallah..

Suretin kul, siyretin hak ey seyyid-el-mürseliyn;

Zâtında tecelli kılmış Rahman yâ Resûlallah..
Bu günahkâr Aşkî kulun muhtac-ı şefaattir,
Kıl terahhum tut elinden aman yâ Resûlallah..