Allâhümme Salli Ve Bârik – Rabbenâ

By | 10 Ağustos 2015

allahumme-salli-ve-barik-rabbenaAllâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhime ve alâ âl-i ibrâhim. înneke Hamidüm Mecîd.
Allâhümme bârik alâ Muhammediu ve alâ âl-i M uhammed. Kemâ bârekte alâ ibrâhime ve alâ âl-i ibrâhim. înneke Hamidüm Mecîd.
Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneteu ve fil-âhireti haseneteu ve kmâ azâben-nâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Rabbenağfırlî ve liuâlideyye ve lilmü’miniyne yevme yekûmül hisab. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Manâsı: “Ey Allah’ım! (Peygamberimiz Hz.) Muhammed (S.A.V.)’e ve O’nun âline salât et. İbrahim (A.S.)’e ve âline salât ettiğin gibi, şüphe yok ki, sen Hamîdsin, (öğülmüş yalnız sensin), Mecîdsin (Şan ve şeref sahibi yalnız sensin).
Manâsı: “Ey Allah’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’e ve O’nun âline mübârek eyle. İbrahim (A.S.)’e ve âlini mübârek eylediğin gibi! Şübhe yok ki, sen öğülmüşsün, öğülmeye lâyık, şân ve şeref sahibi yalnız sensin.”
Ma’nâsı: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ue güzellik ver. Âhirette de iyilik ve güzellik ver. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi (olan Allâh’ım). Rahmetinle bizi cehennem azabından koru.”
Manâsı: Ey Rabbimiz, (herkesin) hesabı görülecek olan o kıyamet gününde, (o dehşetli günde) beni, annemi, babamı ve mü’minleri bağışla.”