Allah’tan Başkası Adına Kesilen Hayvanın Hükmü

By | 14 Haziran 2015

allahtan-baskasi-adina-kesilen-hayvanin-hukmuHayatı veren de alan da Allah’tır. Allah’ın izin ve iradesiyle insanlar, hayvanları boğazlamaktadırlar. İşte hayvanı keserken, Allah’ın ismini anmak, Allah’ın insana verdiği bu izni tazelemek; ölümün ancak O’nun kudret ve iradesiyle olduğunu hatırlamak içindir.

Ayette bildirildiği üzere Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etini yemek haramdır. (Bakara, 2/173 )

Hayvanın kesimi sırasında Allah’tan başkasının ismi zikredilince, Allah’ın bu izni ve rızası iptal edilmiş; böylece kesilen hayvandan mahrumiyeti gerektiren büyük bir nankörlük içine girilmiş olur.

Hayvanları Allah’tan başkası adına kesme yasağı, aynı zamanda putperestliğin kökünü kazımak, tevhit inancını perçinlemek hikmetini de taşır.
Bir hayvanın etinin helâl olabilmesi için boğazlamadan veya ava ateş etmeden önce “Bismillah” veya “Bismillâhi Allahu Ekber” diye besmele çekmek gerekir. Allah, unutularak işlenen hatalardan insanı sorumlu tutmayacağı için kasden olmıp unutularak besmelesiz kesilen hayvanın eti yenilir. Ama hayvan kesilirken kasden besmele çekilmezse o hayvanın etini yemek haramdır.

Ayrıca Peygamber Efendimiz’in teşri yetkisini ifade eden ayetin şu ifadesi, helal olmanın dayandığı temeli de açıkça belirtir:: “O peygamber onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri de haram kılar “ (A’râf, 157)

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)in sünneti de Kur’ân-ı Kerim’deki bu yasakları teyid ederek, “pis ve iğrenç” yiyeceklerin özelliklerine ilişkin detaylandırıcı açıklamalar içermektedir. Meselâ Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) “Azı dişi olan yırtıcı hayvanların (zî nab: ağzının dört yanında uzun ve sivri dişleri olan hayvanlar) ve “yırtıcı kuşların” (zî mihleb: pençesi ile avını parçalayan kuşlar) etlerinin yenmeyeceğini özellikle belirtmiştir. İbn Abbâs’ın rivâyetinde bu hadisin devamı şöyledir: “Pençesi ile avlanan her kuş haramdır.”
Zikredilen ayetlere açılım getiren hadisler ışığında haram kılınan diğer hayvanlar şunlardır: