Allâh’ın Sevdiği İki Kelime

By | 5 Ağustos 2015

allahin-sevdigi-iki-kelime“Subhânallâhî ve bihamdihi, Subhânallâ- hil’azıym.”
Maüıâsı: Allâhü Teâlâ’yı teşbih ederim, hamd O’na mahsustur. Azîm olan Allâhü teşbih ederim”demektir.
İzâh:
Subhân: “Noksan sıfatlardan tenzih etmek, uzak tutmak” demektir. Aynı zamanda kemâl sıfatlarla muttasıf olmak ma’nâlarını içine alır. Subhân, Cenâb-ı Hakkı, bütün eksikliklerden, noksanlardan uzak tutarak, bütün kemal ve yükseklik, yücelik ifâde eden sıfat ve niteliklerle vasıflamak demektir.
Hamd: Bütün varlıkların Cenâb-ı Hakka öğ- me ve senâda bulunmaları demektir. Öğme ve öğülme hakkı ancak Allâh’a mahsustur. Bütün varlıkların hamdetmeleri (öğmeleri) Allâh’a âit- tir. Hamd, geniş manâlı bir kelimedir ki, hamd ancak Allâh’a yapılır.
Bu iki kelimelik teşbih hakkında Buhârî ve Müslimin rivâyet ettiği Hadis-i Şerîfde: Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyuruyor:
“Dilde-lisanda hafif, terazide ağır gelen, Rahman olan Allâh katında (yanında) sevimli olan iki kelime vardır ki, o kelimeler:
“SübhânaUâhi ve bi-hamdihi, Sübhânallâhil Azîm” kelimeleridir.
İşte, müslüman kardeşim! İki kelimeden ibaret olan yukarıda okuyup öğrendiğimiz “Sübhâ- nallâhi ve bihamdihi, Sübhânallâhil-Azîm.” dua
ve teşbihinin fazileti bu kadar büyüktür. Bu zikir, bir duâ ki, onun sevab ve fazileti Sevgili Peygamberimiz tarafından bilhassa beyan edilmiştir. Bundan büyük zikir ve duâ olmaz.
Şu halde her müslüman hanım, gece ve gündüz yemek karıştırırken, sebze doğrarken ne zaman ki, dili boş, kendi meşguliyeti az hemen bu yukarıda geçen teşbih ve zikri bol bol okusun. Hiç boşa vakit-saat geçirmesin. Allâhü Teâlâ yanında en sevimli olan, Allah’ın en çok sevdiği bu iki kelimelik zikri-duâyı okusun. Kim yukarıda geçen iki kelimelik duayı okursa Allâh indinde en sevimli, en kıymetli bir kul olur.