Allah’a İman

By | 31 Temmuz 2015

allaha-iman-2Allâh’a îmân, O’nun yüksek sıfatlarını ve yüce isimlerini bilmekle olur. Allâh’ın Zâtını bilmek biz insanlar için, biz mü’min ve müslümanlar için mümkün değildir. Allâh insanları bu yetenekde yaratmamıştır. Onun için Allâh’m Zâtı hakkında Allâh şöyle mi, böyle mi diye, biz insanlarca (mü’minlerce) fikir yürütmek dinimizce yasaklanmıştır. Allâh’ı ancak, sıfatları ve yüce isimleriyle bilir/tanırız.
Her müslümanın bilmesi gereken Allâh Teâlâ’nm 14 sı/atı vardır. Bu sıfatlar iki grubda açıklanıp öğrenilir:
1. Zâti Sıfatlar (Sı/ât-ı Zâtiyye) denir.
2. Subûtî Sıfatlar (Sıfât-ı subûtiyye) denir.