Allah Resûlü’nün Hanımlarıyla İstişare Etmesi

By | 21 Temmuz 2015

allah-resulunun-hanimlariyla-istisare-etmesiAllah Resûlü, ashabının yanı sıra, hanımlarıyla da oturur konuşur; hatta bir arkadaş gibi onlarla en ciddi meselelerin müzakeresini yapardı. Peygamberin, onların düşünce ve fikirlerine kat’iyen ihtiyacı yoktu; çün­kü O, vahiy ile müeyyeddi. Ancak, O, ümmetine bir şeyler öğretmek istiyordu. Onun bu uygulamasıyla kadın, o güne kadar olduğunun aksine, muallâ bir yere oturtulacaktı. Allah Resûlü bunun pratiğine de yine kendi hânesinden başlıyordu.