Allah (cc)’ın Sıfatları Hakkında

By | 4 Mayıs 2015

allah-ccin-sifatlari-hakkinda   Allah Teala (cc)’nın sıfatları hakkında dikkat edilmesi gerekli bir mesele vardır: Allah (cc)’m ortağı ve benzeri yoktur. O’nun zâtı, sıfatları ve fiilleri bizimkilere benzemez. O’nun sıfatları ve işleri kendine mahsustur. Meselâ: O’nun görmesi, işitmesi ve kudreti zâtı gibidir. Biz onların asıllarına iman eder ve fakat keyfiyetine; nasıl olduklarına dair bir ifadede bulunamayız. Bizim görüp işitmemiz, bizim duymamız bir takım organlara bağlıdır. Allah Teala (cc) ise herşeyden müstağnidir, hiçbirşeye muhtaç değildir. O’nun zâtı ve sıfatlarının mahiyeti akıl ile bilinemez. Bu husus insanın kudreti haricindedir. Biz ancak O’nun varlığım, birliğini ve yüce sıfatlarla mut-tasıf olduğunu an¬lar ve böylece iman ederiz.