Allah (cc)’ın Razı Olduğu Kadınlar

By | 20 Nisan 2015

allah-ccin-razi-oldugu-kadinlar      1. Kadın kocası ondan razı olduğu şekilde vefat ederse, Allah (cc) o kadından razıdır. İnşallah cennetliktir.
2. Bir kadın Allah (cc)’ın emir ve nehiylerini yerine getirir, ırzını korur, kocasına itaat (Allah (cc)’ın emirlerine karşı gelmeden) ederse ona: “Dilediğin cennet kapısından gir” denilir.
3. Kadın kocasına itaat ederse ona, havadaki kuşlar, sudaki balıklar, gökteki melekler, ay ve güneş Allah (cc)’a bağışlanması için dua ederler. Eğer kocası da ondan razıysa, onun için devamlı istiğfar ederler.
4. Hz. Muhammed (sav) kadının kocasına itaati hakkında şöyle demiştir: “Eğer bir peygamber olarak birinin diğerine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim Bunun sebebi Allah (cc)’m erkekler için kadınlar üzerinde kıldığı haklardır.” “Hangi kadın, zaruret olmaksızın kocasından boşanmak isterse cennet kokusu ona haramdır.” “Kadın kocasının izni olmadan (nafile) oruç tutmasın”
Bu hadisler ışığında şöyle diyebiliriz: Kadın kocasına karşı yüzünü karartırsa, kocasının gönlünü alıncaya kadar Allah (cc)’m gazabındadır. Eğer evini, kocasına kızarak terk eder, boşanmaya kadar vardırırsa cennet o kadına haramdır. Kadın kocasına kendisini affettirmezse, yapmış olduğu nafile ibadetler kabul olmaz.