Allah (cc)’ın Razı Olduğu Erkekler

By | 20 Nisan 2015

allah-ccin-razi-oldugu-erkekler   Hz Muhammed (sav) hadisi şerifinde Allah (cc)’m razı olduğu erkeğin özelliklerini şöyle belirtmiştir: “Allah (cc)’ın razı olduğu erkekler eşlerine karşı huyu en iyi olanlarımızdır.”
Ayet ve hadisler ışığında bunları maddeleyecek olursak:
1- Evinize ve çocuklarınıza harcadığınız para sadakadan daha sevaptır.
2- Her sinirli anınızda boşanma lafı etmeyin. Çünkü bu konu hassas bir konudur mesuliyeti ağırdır.
3- Eşinizin evde ki yaptıklarına arada bir de olsa memnuniyetinizi belli edin. Çünkü takdir edilmeyi bekler.
4- Arada sırada eşinize yardımcı olun. Hastalandığında ona karşı anlayışlı olunuz.
5- Eşiniz size emanettir. Emanete hakkıyla muamele edin. Emanet sahibi sorduğunda açıklayabilesiniz.
6- Eve helâl lokmadan başkasını sokmayın.
7- Eve işteki ya da sokaktaki sıkıntılarınızı taşımayınız çünkü yuvadır, huzur burada sağlanmalıdır.
8- Kendi ailenize beklediğiniz saygıyı onun ailesine de gösterin.
9- Alınacak kararlarda eşinizle konuşun ortak karara varın. Kararına saygı duyun. Eşinizi çalışmaya zorlamayın. Evin nafakası erkeğin üzerinedir
Sonuç olarak, anne ve babalarla, evlenecek kızlara büyük işler düşmektedir. Mutlu bir aile kurmak kolay bir şey değildir. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa, arzulanan aile modeli gerçekleşir.
Evlilikte başta gelen gayenin Allah (cc)’a daha iyi kulluk etmek, hayırlı çocuklar yetiştirmek, toplumun İslâm çizgisinde devamını sağlamak olduğunu bilen insanlar, yukarıda sıraladığımız ölçüler içinde evliliklerini gerçekleştirirlerse iki cihan saadetine kavuşurlar.
Günümüz toplumuııu oluşturan insanlar, evliliklerde dünyevî kaygıları ve beklentileri ön plana çıkardıkları için mutsuz ve huzursuz bir aile tipi ortaya çıkmıştır. Sadece menfaate dayalı kurulan ailelerde anlaşmazlıklar artmış, menfaatin sona erdiği andan itibaren aile içi kavgalar meydana çıkmıştır. Buna bağlı olarak boşanmalar da artmıştır.
Şu halde, yaratılış gayemize uygun bir hayat yaşamak ve bu doğrultuda hareket ederek huzurlu ve mutlu bir aile hayatı yaşamak için tek reçete, Allah (cc) (cc)’ın kitabı Kuran ve Peygamber (sav)’in sünnetidir. Bunların dışında bir yol seçmek ise, toplumun fesada uğraması demektir.