Allah (cc)’a İman

By | 4 Mayıs 2015

allah-cca-iman   Allah Teala (cc) bir ve tektir, eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Ilerşeyi görür, bilir ve herşeye gücü yeter. Herşeyi yaratan, ezelî ve ebedî olandır. O, her türlü noksanlıktan münezzehtir.
Allah Teala (cc)’nın rahman, ralıîm, lıâlık, rab, azız, gafur, gaffar, mülıey- min, mübdî, cebbar, tevvab gibi birçok isim ve sıfatı vardır. Bunlar Esmâül- Hüsna olarak toplanır.