Âlemler

By | 21 Temmuz 2015

alemler    ÂLEM-İ-CEBERUT, tenezzülen ÂLEM-İ-LÂHUT’tan sonradır.
ÂLEM-İ-CEBERUT ise, bir şey yaratılmadan önce, her şeyin ilm-i İlâhide mevcut ve hazır olmasıdır.
Bu âlemde, hiçbir şeyin ihtiyarları olmadığı ve her şey cebir altında bulunduğundan ÂLEM-İ-CEBERUT tâbir olunur.
ÂLEM-İ-MELEKÛUT, âlem-i-ervahtır.
ÂLEM-Î-MİSAL, cism-i lâtif olan melâ’ike âlemidir.
ÂLEM-İ-ŞEHADET, cism-i kesif olan bu âlemdir.