Akrabalık Bağını Koparmamak

By | 21 Nisan 2015

akrabalik-bagini-koparmamak    Dinimiz, sıla-i rahime, yani akraba ziyaretlerine büyük önem vermiş, akrabalık bağının koparılmamasmı istemiş ve bu bağın devamını sağlamak için insanları teşvik etmiştir. Bununla ilgili olarak Kur’an’da ve Resûlullah (sav)’ın sünnetinde pek çok delil vardır.
Ziyaretleşmelerde kadın ve erkek aynı derecede sorumludur. Allah (cc) akrabalık bağlarının korunmasını istemektedir; Akrabalık bağını kesenleri de lanetlemektedir.
Allah Teala (cc) akrabalık bağının önemini ve bu bağı kesenlere olan lanetini değişik âyetlerde şöyle açıklamaktadır:
“Onlar Allah (cc)’m gözetilmesini emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını sürdürmek, mü’minlerle birlik ve beraberlik) gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.” (Ra’d, 13/21)
“Allah (cc)’a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah (cc)’ın riâyet edilmesini emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarım) terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lanet onlar içindir. Ve kötü yurt (cehennem) onlarındır.” (Ra’d, 13/25)
Âyet-i kerimelerde akrabalık bağını sürdürenler, Allah Teala (cc)’dan korkan ve ahirette kötü hesap vermekten korkan kimseler diye tarif edilmektedir. Yani Allah Teala (cc) korkusunu içinde taşıyan ve yarın mahşer meydanında hesap vermek için toplanacağına inanan kimselerin akrabalık bağını kesmesi mümkün değildir. Akrabalık bağını kesen kimseler, Allah Teala (cc)’ya verdikleri sözden dönen ve yeryüzünde fesat çıkaran kimselerle birlikte lânetlenmektedirler. Onların son varacakları yer ise cehennem ateşidir.
Sıla-i rahimin pekçok faydaları vardır. Ahiretteki faydaları, cehennemden kurtulmak ve cennete girmektir. Dünyadaki faydalarına gelince, ömrün uzaması, malın bereketlenmesi, ailede sevginin güçlenmesi ve rızkın genişletilmesi gibi faydaları vardır.
Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Kim rızkının Allah (cc) tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.” (Buharı, Edeb 62)
Resûlullah (sav) bir başka hadisinde şöyle buyuruyor:
“Sıla-i rahim, Arş’a asılmış, şöyle diyor: “Kim benimle ilgisini sürdürürse, Allah (cc) da onunla ilgisini sürdürsün, kim benden ilgisini keserse Allah (cc) da ondan ilgisini kessin.” (Buharî, Edeb 13; Müslim, Birr 17)
Resûlullah (sav) sıla-i rahim yapılacakların öğrenilmesini ve bunun getirdiği faydalardan yararlanmamızı istiyor:
“Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır.” (Buharî, Edeb 12; Tirmizî, Birr 49) Resûlullah (sav), sıla-i rahimi kesmenin kötülüğünü ise şöyle açıklamaktadır: “İşleyene daha dünyada cezası çarçabuk gelmeye en layık günah, zulüm ve sıla-i rahmin koparılmasıdır. Bu cezanın dünyada gelmesi, ahiretteki cezaya kef- faret değildir.” (Ebu Davud, Edeb 51; Tirmizî, Kıyamet 58)
Görüldüğü gibi, âyetlerde de, hadislerde de sıla-i rahimin önemi çok açık bir şekilde belirtiliyor.
Kadın erkek, herkesin akraba ziyaretlerini gerçekleştirmesi, onlarla bağlarını koparmaması gerekiyor. Fırsat buldukça akraba ziyaretlerinin yapılması herkesin bir görevidir.