Akabe Biatları

By | 5 Mayıs 2015

akabe-biatlari    Peygamber Efendimiz (sav)’in bütün gayretlerine rağmen Mekkeliler İslâm’a girmemekte direniyor, ona her türlü zorluğu çıkarıyorlardı. Elbette dünya Mekke’den, insanlar da Mekkelilerden ibaret değildi. İslâm’ı Mekke dışında ve değişik insanlara da anlatmak gerekiyordu.
Peygamberliğin on birinci yılı, hac mevsiminde Hz. Muhammed (sav) Mekke dışına çıktı. Medine’den gelen altı kişilik bir toplulukla karşılaştı. Onlara İslâm’ı anlattı, Kur’an okudu. Medineliler basiretli insanlardı. Peygamberimiz (sav)’in söylediklerini uygun bulup Müslümanlığı kabul ettiler. Medine’ye dönünce bu kişiler İslâm’ın yayılmasına çalıştılar.
Birinci Akabe Biati: Ertesi yıl Hz. Muhammed (sav), peygamberliğin on ikinci yılında Mekke’ye gelen Medinelilerden 12 kişilik bir grupla biatlaştı (sözleşti). “Allah’a ortak koşmamaya, hırsızlık yapmamaya, zina etmemeye, yalan ve iftiradan sakınmaya, Peygambere karşı gelmemeye” söz verdiler.
Akabe denilen yerde yapılan bu biata, “Birinci Akabe Biati” denir. Peygamberimiz (sav)’le biatlaşan Medinelileıin reisi Esad bin Zürâre (ra) idi.
Medineliler biattan sonra kendilerine İslâmiyet’i öğretecek bir kişi istediler. Peygamberimiz (sav) bu iş için Mus’ab bin Umeyr (ra)’i görevlendirdi. Mus’ab, İslâmiyet’in Medine’de öğretilmesi ve yayılmasında büyük hizmetler yaptı.
İkinci Akabe Biati: Peygamberliğin on üçüncü yılında Medine’deki müslümanlardan 75 kişilik bir grup daha Mekke’ye gelerek Akabe denilen yerde Peygamberimiz (sav)’le biatlaştılar. Buna “İkinci Akabe Biati” denir. İkinci Akabe Biatında iki tane de kadın vardı.
Peygamberimiz (sav)’e “darlıkta ve genişlikte, her hal ve durumda itaate, sözün daima doğrusunu söylemeye ve Allah yolunda herhangi bir şeyden korkmamaya” söz verdiler.
Akabe biatları, İslâm’ın yayılmasında önemli bir aşama olmuştur. Müslümanlık, kısa zaman içinde Medine’de yayıldı. Medine müslümanlanmn sayısı kırkı buldu. Evs ve Hazreç kabilelerinin reisleri Üseyd bin Hudayr (ra) ile Sa’d bin Muaz (ra) da müslüman oldular. Reisleri İslâm’ı kabul edince bu iki kabilede müslüman olmamış kimse kalmadı.
Mus’ab (ra), Medine’deki bütün olayları Mekke’ye Resul-i Ekrem (sav)’e haber veriyordu. Resulullah (sav) ve Mekkede’ki müslümanlar sevinç içind kaldılar.