Ahlaken Düşük Kadın ve Erkeklerle Evlenmek

By | 23 Nisan 2015

ahlaken-dusuk-kadin-ve-erkeklerle-evlenmek    “Zinakâr bir erkek, ancak zinakâr bir kadını veya müşrik bir kadını nikâh­lar. Zinakâr bir kadını da ancak zinakâr bir erkek veya müşrik bir erkek nikâh­lar. Müminlere ise bu haram kılınmıştır.” (Nur, 24/3)

İslâm, tabii arzulara karşı olmadığı gibi, onları kötü de görmez. Sadece bun­ları düzenler, arıtır, hayvanı seviyeden ruhî ve İçtimaî seviyeye yükseltir. Zina ise insandaki bu fıtrî eylemi bütün ruhî inceliklerden, ulvî arzulardan ve uzun in­sanlık tarihi boyunca cinsel hayat etrafında dokunan bütün âdaplardan sıyırarak onu tıpkı hayvanda olduğu gibi çıplak, çirkin ve iğrenç olarak gösterir. Zira bir­çok hayvan ve kuş çiftleri; düzenli bir evlilik hayatı içinde, ayrılmadan ve zina­nın bazı insan çevrelerinde meydana getirdiği cinsî anarşi hayatından uzak bir hayat yaşarlar.