Ahiretin Vukû Bulacağını Gösteren 7. Delil

By | 14 Nisan 2015

ahiretin-vuku-bulacagini-gosteren-7-delilAllah’ın Sonsuz Rahmetinin Delâleti

Dünyada en basit şeylere gösterilen şefkat ve ihtimam, âhiretin tahakkuk edeceğine ayrı bir delildir. Böyle en ehemmiyetsiz gibi görünen canlıların imdadına şefkati ile karşılık veren sonsuz merhamet sahibi Yüce Rahîm’in, beka arzusuyla yanıp tutuşan insanın bu arzusunu yerine getirmemesi mümkün müdür?