Ahiretin Vukû Bulacağını Gösteren 6. Delil

By | 14 Nisan 2015

ahiretin-vuku-bulacagini-gosteren-6-delilAllah’ın Sınırsız Kereminin Delâleti

Yine insana bu dünyada sonsuz kerem ve ihsanda bulunan Kerîm Rab, bu ihsan ve nimetlerini kesip de nimet ve lezzetleri azaba çevirmeyecektir. Zira bu ihsan ve kerem ebedî olmazsa, lezzet azap olur, muhabbet/sevgi düşmanlığa dönüşür. Öyleyse, O’nun sonsuz kereminin bir gereği olarak bütün bunların devam edeceği bir ebedî âlem olmalıdır.