Ahiretin Vukû Bulacağını Gösteren 3. Delil

By | 14 Nisan 2015

ahiretin-vuku-bulacagini-gosteren-3-delilAllah’ın Varlıkta Tecelli Eden İsim ve Sıfatlarının Delâleti

Cenab-ı Hakk’ın mutlak kudret ve adaletinin âhiretin vukûuna delâletine, ilgili konu başlıkları münasebetiyle değinmiş olduğumuzdan burada meseleyi yalnızca O’nun sonsuz hikmeti, keremi, rahmeti ve hıfzının delâleti zaviyesinden ele alacağız: