Ahiretin İnkârına Sebep Olan Faktörler

By | 14 Nisan 2015

ahiretin-inkarina-sebep-olan-faktorlerKonunun daha iyi anlaşılabilmesi maksadıyla, âhiret hayatının imkân ve lüzumuna geçmeden önce, insanları âhireti inkâra sevk eden faktörler üzerinde kısaca durmamız yararlı olacaktır.

Geçmişte ve günümüzde birçok insan, bilmediği âhiret hakkında sürekli olarak konuşmaktan çekinmemiş ve ölüm ötesi hayatı akıl ve idraklerine sığdıramadıklarım ileri sürerek kabule yanaşmamışlardır.

Bu çerçevede Kur’ân’da, gerek ‘düşüncenin ihmaliyle’ alâkalı gerekse ‘nefsanî” faktörler açısından âhireti inkâra götüren bir kısım sebeplerin nazara verildiği görülmektedir.

Kur’ân’a göre, âhirete inanmayanların tatmin edici hiçbir delili yoktur. Ancak inkarcılar, sathî bakışlarıyla kavrayamadıklarından veya kavrama cehd ve gayretini göstermediklerinden, ortaya birçok iddia atmaktan kendilerini alamamışlardır.