Ahiretin İnkârına Sebep Olan Faktörler – 4

By | 14 Nisan 2015

ahiretin-inkarina-sebep-olan-faktorler-4Kur’ân-Kerim, âhireti inkâra götüren sebepler arasında bir kısım nefsanî faktörler üzerinde de durur. Kur’ân’ın önemle üzerinde durduğu bu noktaları esas olarak üç başlık altında toplamak mümkündür: 1. Tutku boyutuna ulaşmış dünya sevgisi, 2. Azgınlığı ve şehevî istekleri sürekli bir biçimde devam ettirme arzusu, 3. Kibir veya gurur.