Ahiretin İnkârına Sebep Olan Faktörler – 2

By | 14 Nisan 2015

ahiretin-inkarina-sebep-olan-faktorler-2Zanna dayalı fikir yürütme:

Bu hayatın sonunda başka bir hayatın olmadığına dair, inkârcıların elinde hiç bir İlmî dayanakları yoktur. İnsanı ancak zamanın yok edeceği ve geriye toz topraktan başka bir şey kalmayacağı şeklindeki düşünceler.

gerçekte âhireti inkâr edenlerin zanlarından öte bir şey değildir. Onlar ‘Bu hayattan sonra ne olacağını bilemeyiz; insan tıpkı bir saat gibi zamanla durur ve yok olur.’ demekten öteye geçemezler. Gerçekte iddialarının aklî ve mantıkî bir temeli yoktur, ama onlar öyle olmasını arzu ederler.
Kur’ân, inkarcıların çoğunun, düşünceyi ihmal ve cehaleti tercih etmelerinin bir tezahürü olan zan ve tahmine dayandıklarını belirgin bir şekilde şu âyet-i kerimeyle ortaya koymaktadır:“İnkârcıların çoğu sırf bir zan (ve tahmine) tâbi olurlar. Oysaki zan, gerçek adına bir şey ifade etmez.” (Yunus sûresi, 10/36)

İnsanın tahmine dayanarak hakkında konuştuğu sahalar ise, aslında onun bilgi sahibi olmadığı sahalardır. Öyleyse insanın bilgisi olmadığı bir hususta hiçbir esasa dayanmadan heva ve vehimlerinden ibaret olan bir zanna tâbi olmak suretiyle gerçeğe ulaşması asla mümkün değildir.