Ahiret Alemi

By | 5 Mayıs 2015

ahiret-alemi   Ahiret, bu dünyadan sonraki ebedî hayattır. Allah Teala (cc), bu dünyayı ve içindeki varlıkları belirli bir süre için yaratmıştır. Allah (cc)’ın takdir ettiği bir günde, kıyamet gününde insanlar da dahil, bütün canlı ve cansız varlıklar, lıer şey yok olacaktır. Dağlar-taşlar, yerler-gökler parçalanacaktır. Böylece bambaşka bir âlem olacaktır. İşte bu, Kıyamet’tir.
Bundan sonra, yine Allah (cc)’ın takdir ettiği bir zaman geçince, bütün insanlar yeniden diriltilecektir. İnsanların hepsi “Mahşer” denilen, çok geniş ve büyük bir meydanda toplanacaktır. Buna “Haşr” denir.
Bu yeni hayatın başlayacağı andan itibaren, bitmez ve tükenmez, sonu hiç gelmez bir halde devam edecek olan âleme, “Ahiret âlemi” denir. Buna inanmak da iman esaslarından biridir.
Kıyametin kopması ve ahiret âleminin meydana gelmesi, Kur’an âyetleri ve Peygamberimiz (sav)’in hadisleri ve bütün ümmetin icmaı ile sabittir. Bütün peygamberler ümmetlerine bu gerçeği bildirmişlerdir. Bu yüzden ahirete iman, büyük bir görevdir ve her din için önemli bir inançtır.
Kudretine nihayet olmayan Yüce Allah (cc) için, gelecekte ahiret hayatını meydana getirmek pek kolay bir şeydir. Alemleri yoktan var eden, mahlukatı bunca özellik ve meziyetlerle yaratan Allah (cc), bütün âlemleri yok ettikten sonra tekrar yaratmaya elbette kaadirdir. Hiç yoktan onları nasıl yaratmış ise, bir zaman sonra onları yok edip tekrar yaratmaya da elbette kaadirdir.