Adiyat Suresinin İzahı

By | 7 Ağustos 2015

adiyat-suresinin-izahiBu Sûre-i Celîle insanoğlunun uyanık bulunması için bir takım mühim hadiselerin hatırlanmasını bildiriyor. Harb meydanlarında koşuşan gazilerin altlarındaki cihada katılan atlar ve süvariler için yemin ediliyor. Cenâb-ı Hakk O muhterem süvârilere kasem olsun buyuruyor.
Sûre’nin meâline dikkat edersek, insanoğlu bu mühim hadiseleri gördüğü ve bildiği halde yine de gafletten kendini kurtaramıyor ve nankörlük yolunu tutuyor. Allâh’ın verdiği bunca ni’metlerine karşı O’na lâyıkıyla kulluk etmiyor, ni’metlerine şükür etmiyor da küfranı ni’met ediyor. Halbûki Allâh, kullarının bütün bu hallerini, niyyetlerini biliyor. Gizli olsun, âşikar olsun Allâh, hepsinden haberdârdır.