«Adab-ı Tarik»

By | 28 Temmuz 2015

adab-i-tarikTövbe, misâk ve bi’attır tarikin bidayeti;
Pir Nureddin Cerrahi’den böyle destur almışız.
. Bu ilk üç şart, açar elbet tarik-i hidayeti;
Pir Nureddin Cerrahi’den böyle destur almışız..
Meveddet’le sehavet’tir, hükm-ü tarik ibtidâ;
Yakin olur sabredenler, kılar Hakka iktidâ;
Tevekkülle tefekkürden gayrı etmez iktiza,
Pir Nureddin Cerrahi’den böyle destur almışız..
İlm-ü hilm’i, rükn-ü tarik buyurmuştur erenler,
Sabr-ü riza ile vuslât bulur gönül verenler,
Şükr-ü ihlâs kapısından geçer Hakkı görenler,
Pir Nureddin Cerrahi’den böyle destur almışız..
Tövbe edip, teslim olmak tarikimiz binası,
Zühd-ü tekva mü’minlerin daim hamd-ü senâsı,

Kanaatle vasıl olur ârif-ü âşinâsı,
Pir Nureddin Cerrahi’den böyle destur almışız..
Şeri’at kavl-i Muhammed, tarikat fiil-i Resûl;
Hakikat hal-i Muhammed, siyretidir her usul,
Mârifet sırrı Muhammed, edemez herkes vüsûl,
Pir Nureddin Cerrahi’den böyle destur almışız..
Aşkî söyler râh-ı Hakkın ahkâm-ü erkânını,

Hazırlasın ehl-i irfan saadet imkânını,
Bulsa gerek cümle ihvân ol şefaat kânını,
Pir Nureddin Cerrahi’den böyle destur almışız..