Abdestin Sıhhatine Engel Olmayan Şeyler

By | 7 Temmuz 2015

abdestin-sihhatine-engel-olmayan-seyler   1. Dudaklar âdet üzere yumulduğu zaman, içte kalan kısımlarını yıkamak şart değildir. Buraların kuru kalması abdestin sıhhatine engel olmaz,
2. iyileşip de henüz kabuğu kalkmamış olan bir çıbanın içini yıkamamak abdestin sıhhatine engel değildir,
3. Vücuttaki ve tırnakların içindeki kirler, pire ve sinek pislikleri, abdestin sıhhatine mani olmaz,
4. Abdest organlarından birinin zaruret nedeniyle yıkanmaması veya mesh- edilmemesi, abdestin sıhhatine zarar vermez,
5. Abdest esnasında veya abdestten sonra, bir organın yıkanıp yıkanmadığı hususunda şüpheye düşülürse, şüpheye düşen kimse vesveseliyse, o organını yıkar,
6. Abdest aldığını kesin olarak bilen, fakat abdestinin bozulup bozulmadı- ğında şüpheye düşen kimse, abdestli sayılır. Bu şüphe, abdestin sıhhatine mani değildir,
7. Abdest organlarından biri veya birkaçı eksik olan kimse, mevcut organlarını yıkar, böylece abdesti tamamlanmış olur. Organlarının eksik olup yıkanmaması, abdestin sıhhatini engellemez.