Abdestin Farzları Nelerdir?

By | 20 Nisan 2015

abdestin-farzlari-nelerdirBir temizliğin abdest sayılabilmesi için onda bulunması zorunlu ola’ ana unsurlar vardır. Abdestin farzları ayette zikredildiği üzere dörttür: “Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirsekleriniz kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip, topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın.” (Mâide 5/6)

* Yüzü yıkamak
* Kolları dirseklerle birlikte yıkamak
* Başı meshetmek
* Ayakları topuklarla birlikte yıkamak

Hanefîlerin dışındaki mezheplerde bu sayılan dört farzla birlikte başka farzlar da vardır. Şöyle ki, Şafiî mezhebine göre niyet ve tertibe riayet etmek (abdest azalarını sırasıyla yıkamak) de farzdır. Malikî mezhebine göre niyet ve “delk” yani abdestte yıkanan uzuvları ovalamak da farzdır. Hanbelî mezhebinde ise niyet ve “müvâlât” yani abdest azalarını yıkarken arada fasıla vermemek/bir uzuv kurumadan diğerini yıkamak farzdır.