Abdest Ve Gusul Namazı

By | 13 Ağustos 2015

abdest-ve-gusul-namaziBir müslüman, abdest aldıktan sonra veya gusul ettikten sonra vakit elverişli (müsâit) ise iki rek’at namaz kılması mendubdur. Çok sevablıdır.
Bu namaz kaza namazı da olabilir. Cenâb-ı Hakk’a şükür namazı da olabilir. Abdestten ve gusul abdestinden sonra iki rek’at namazı din
büyüklerimiz kılagelmiştir. Hattâ İmamı Müslimîn Ebû Hureyre’den rivayetine göre:
“Cennete girdiğimde Bilâl’i gördüm. Ona bu dereceye nasıl erdin? dedim. Bilâl (R.A.) Her aldığım abdestten sonra iki rek’at namaz kılıyordum” demiştir.
Abdestten sonra iki rek’at namaz çok sevâb olunca bırakmamalı ve devamlı kılmalıdır.