Abdest Ne Anlama Gelir?

By | 7 Mayıs 2015

abdest-ne-anlama-gelir  Abdest anlamına gelen vudû kelimesinin lügat manası “güzellik, parlaklık” demektir. Istılahı manası ise, “belli organların usulüne uygun bir şekilde yıkan­ması ve meshedilmesi”dir.

Bu organların hangileri olduğu ve hangilerinin yıkanıp, hangilerinin mesh- edilmesi gerektiği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde belirtilmiştir:

“Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi, eller dahil dirsekle­re kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin, aşıklara kadar ayaklarınızı da.” (Mâide Sûresi, 5/6)