Abdest Nasıl Alınır?

By | 21 Nisan 2015

abdest-nasil-alinirAbdest; farz, sünnet ve adabına uygun olarak şöyle alınır:

* Abdest suyunun elbiseye sıçramayacağı bir konum alınır. MüMkünse kıbleye dönülür.
* Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp, önce eller bileklere kaçı ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
* Cild üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmakta yüzük varsa oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmakları ile dişler temizlenir. Bu arada bir hususa dikkat çekmek istiyoruz.
Abdestte esas olan suyun deriye ve tırnağa temasıdır. Bu temasa mani olan her şey abdeste manidir. Oje de suyun tırnak ile temasını engellediği için abdeste manidir.

Burada oje ile kına arasında ne fark vardır gibi bir sual akla geebilir.Kına yakma sonrasında yakılan uzuvda kalan şey, sadece renktir. Su deri veya tırnak ile temasına kına mani olmamaktadır. Hâlbuki oje ve ruj bu kategoride mütalaa edilemez. Zira onlar deri veya tırnak üzerinde
bir perde oluşturmakta ve suyun temasını engellemektedirler. Bu sebeple oje ve ruj abdeste manidir.

* Ağız sağ el avucuna alınan su ile üç defa çalkalanıp temizlenir.
* Uç defa da burna su çekilip sol elle burun temizlenir.
* Üç kere yüz yıkanır. Varsa sakalın içinden parmaklar geçirilerek suyun sakal diplerine ulaşması sağlanır.
* Dirseklerle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır.
* Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa meshedilir. Bu şekilde başın dörtte birini meshetmek yeterli ise de iki elle başın tamamının meshedilmesi sünnettir.
* Eller yine ıslatılarak baş parmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi meshedildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun meshedilir.
* Önce sağ sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yı-kanmasına özen gösterilir.
* Abdestten sonra kelime-i şehadeti okumak, bir miktar su içmek ve Kadir suresini okumak da abdestin adabındandır