Monthly Archives: Aralık 2014

Çocuğun Kendisinden Olduğunu Bildiği Halde Kendisinden Olmadığını İddia Etmek İle İlgili Hadisler

cocugun-kendisinden-oldugunu-bildigi-halde-kendisinden-olmadigini-iddia-etmek-ile-ilgili-hadislerEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre o lian yapan eşlerle ilgili ayet(ler) indiği zaman Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işitmiştir:

“Bir topluluğa o topluluktan olmayan bir çocuk dahil eden bir kadının Allah(‘m dini) ile hiçbir bağı yoktur ve Allah o kimseyi asla cennetine koymayacaktır.

(Yine) Allah, bile bile çocuğunu kabul etmeyen erkeği de, kendisinden uzaklaştıracak ve onu (kıyamet gününde) önceki ile sonraki (ümmet)lerin gözü önünde rezil edecektir.”

(Lian: Kocanın karısını zina ile suçlaması ve bunu dört şahitle ispat edememesi halinde, hâkim önünde özel şekilde ve karşılıklı olarak yeminleşme anlamında bir İslâm hukuku terimi. Hanefî ve Hanbelilerin ortak tarifine göre, liân; koca tarafından yalan söylüyorsa Allah’ın lâneti kendi üzerine çekilerek, yeminlerle güçlendirilmiş şehadetlerdir. Kadın da, eğer yalan söylüyorsa, Allah’ın gazabını üzerine çeker. Bu yeminleşme koca için “kazf” cezası ve kadın için zina cezası yerine geçer, Liân, evliliği sona erdiren bir boşanma yoludur.)

Kişinin, Kendisini, Öz Babasından Başka Birisine Nispet Etmesi İle İlgili Hadisler

kisinin-kendisini-oz-babasindan-baska-birisine-nispet-etmesi-ile-ilgili-hadislerEbu Osman (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:

“Ziyâd’a nesep iddia edildiği zaman Ebu Bekre (radıyallâhu anh) rastladım. Ona dedim ki:

- ‘Sizin bu yaptığınız da nedir? Ben, Sa’d b. Ebi Vakkâs (radıyallâhu anh)’m şöyle dediğini işittim:

- ‘Kulaklarım, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in:

- ‘Kim İslam’da babası olmadığını bile bile babasından başka birisinin kendi babası olduğunu iddia ederse o kimseye cennet haramdır’ buyurduğunu işittim.

Ebu Bekre: ‘Ben, bunu, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’den işittim’ dedi.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Babalarınızı reddetmeyin. Her kim babasını reddederse bu küfürdür/ nankörlüktür.”

Kur’an’ı Okuyup Ezberledikten Sonra Unutmak İle İlgili Hadisler

kurani-okuyup-ezberledikten-sonra-unutmak-ile-ilgili-hadislerSa’d b. Ubâde (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kur’an’ı okuyup (ezberle)dikten sonra unutan kimse, kıyamet gününde Yüce Allah’la ancak eli kesilmiş olarak karşılaşır.”

Enes b. Mâlik (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Bana ümmetimin ecirleri sunuldu. Ta ki kişinin mescidden çıkardığı toza toprağa varıncaya kadar. Yine bana ümmetimin günahları da sunuldu. Ki, kulun kendisine (nimet olarak) verilen bir sure veya ayeti unutmasından daha büyük bir günah görmedim.”

 

Okunan Kur’an Karşılığında İnsanlardan Bir Şey İstemek İle İlgili Hadisler

okunan-kuran-karsiliginda-insanlardan-bir-sey-istemek-ile-ilgili-hadisler İmrân b. Husayn (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“İmrân b. Husayn, Kur’an okuyan ve sonra da (insanlardan) bir şeyler isteyen birisine rastladı. Bunun üzerine (bir musibet anında okunan) istirca’ (=İnnâ lillâhi ve inne ileyhi râciûn) ayetini okudu. Sonra da şöyle dedi:

— ‘Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’:

- ‘Kim Kur’an okursa (ne ihtiyacı varsa onu insanlardan değil de) Allah’tan istesin. Çünkü Kur’an’ı okuyup ve (onu alet ederek) insanlardan bir şeyler isteyen bir takım topluluklar gelecektir’ buyururken işittim.”

Sehl ibnu’l-Hanzaliyye (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kimin yanında kendisine yetecek kadar malı olduğu halde dilenirse kendisini cehennem ateşine götürecek şeyi çoğaltmış olur.”
Sevbân (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

- ‘İnsanlardan bir şey istemeyeceğine dair kim bana söz verirse ben de ona cenneti garanti ederim’ buyurdu. Sevbân:

- ‘Ben’ dedi.

Bunun üzerine Sevbân, gerçekten bir daha hiçbir kimseden hiçbir şey istemedi.”;

Zübeyr ibnu’l-Avvâm (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sizden birisinin ipini alarak sırtında bir bağ odun getirip satması ve bu sebeple de Allah’ın kendisinin yüzünü koruması, dilenmesinden çok daha iyidir. Çünkü dilendiği kimseler, ya verirler yada vermezler

Kişinin Emri Altında Bulunan Kimselerin Azıklarını Vermemesi İle İlgili Hadisler

kisinin-emri-altinda-bulunan-kimselerin-aziklarini-vermemesi-ile-ilgili-hadislerHayseme (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:

Biz, Abdullah ibn Amr’la birlikte oturuyorduk. Derken işlerinin vekilliğini yürüten kişi gelip içeriye girdi. Abdullah, ona:

- ‘Kölelerin yiyeceklerini verdin mi?’ diye sordu. O kimse:

- ‘Hayır!’ diye cevap verdi. Abdullah:

- ‘Öyleyse git de onlara yiyeceklerini ver. Çünkü Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

- ‘Bir kimseye günah olarak, sahibi bulunduğu kimselerin yiyeceğini vermemek yeter’ buyurdu’ dedi.”

Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kişiye, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, günah olarak yeterlidir.”

Mal Sahibinin İzni Olmadığı Müddetçe Hayvanların Sütünü Sağmamak İle İlgili Hadisler

mal-sahibinin-izni-olmadigi-muddetce-hayvanlarin-sutunu-sagmamak-ile-ilgili-hadislerAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sakın bir kimse, başka birisinin hayvanının sütünü onun izni olmaksızın sağmasın! Sizden birisi yiyecek ve içeceklerinin saklandığı kilerine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerinin götürülmesini ister mi? Hayvanların göğsü de, sahiplerinin yiyeceğini muhafaza eder. Dolayısıyla izni olmaksızın hiç kimse, başkasının hayvanını sağmasın!”
(Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) burada hayvanın memesindeki sütü, sahibinin izni olmaksızın alınmasının uygun olmayışını, dolapta muhafaza edilen yiyeceğe benzetmektedir.)

Bir Başkasını Kaldırıp Onun Yerine Oturmak İle İlgili Hadisler

bir-baskasini-kaldirip-onun-yerine-oturmak-ile-ilgili-hadislerAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve seEem) şöyle buyurmaktadır:

“Sizden birisi, bir kimseyi oturduğu yerinden kaldırıp sonra da onun yerine sakın oturmasın. Fakat ‘yer açm, genişleyin’ (desin). Allah’ta size genişlik versin.”
Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Bir adam, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanına gelmişti. (Orada bulunan) başka birisi, ona (yer vermek üzere) yerinden kalktı. Bunun üzerine (adam kendisine verilmek istenen) bu yere oturmak üzere (oraya doğru) yürüdü. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) o adamın, (oraya oturmasını) derhal yasakladı.”

İzinleri Olmadıkça İki Kişinin Arasına Oturmak İle İlgili Hadisler

izinleri-olmadikca-iki-kisinin-arasina-oturmak-ile-ilgili-hadislerAmr b. Şuayb’ın babası yoluyla dedesi (Abdullah ibn Amr) (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“İzinleri olmadıkça iki kişinin arasına oturulmasın.”

Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“İzinleri olmadıkça bir kimsenin, iki kişinin arasına gir(ip onları ayır) ması helal değildir.”

İnsanların Bir Kimse İçin Ayağa Kalkması İle İlgili Hadisler

insanlarin-bir-kimse-icin-ayaga-kalkmasi-ile-ilgili-hadislerEbu Miclez (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:

“Muaviye (bir gün), İbn Amir’in olduğu bir sırada Abdullah ibn Zübeyr’in yanına girdi. İbn Amir ayağa kalktı, Abdullah ibn Zübeyr ise otur(maya devam et)ti. Bunun üzerine Muaviye, (İbn Amir’e):

- ‘(Ayağa kalkma,) otur! Çünkü ben, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i: ‘İnsanların kendisi için ayağa kalkmasından hoşlanan kimse, cehennemdeki yerine hazırlansın’ buyururken işittim’ dedi.”

Ebu Ümâme (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) (günün birinde) bastonuna dayanarak yanımıza çıkageldi. Derhal ona karşı ayağa kalktık. Bunun üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

- ‘Öyle ta’zim için bir kısmı (diğer) bir kısmına ayağa kalkan Acemler gibi ayağa kalkmayın’ buyurdu.”

Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’İn Sahabilerine; Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ’den daha sevimli bir kimse yoktu. Sahabiler, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ’i gördükleri zaman kendisi için ayağa kalk(ıl)masından hoşlanmadığını bildikleri için (Peygamber yanlarına geldiğinde onun için) ayağa kalkmazlardı.”

Halka Halindeki Topluluğun Ortasına Oturma İle İlgili Hadisler

halka-halindeki-toplulugun-ortasina-oturma-ile-ilgili-hadislerEbu Miclez (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:

“Bir adam, halka (halindeki bir topluluğun) ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe (radıyallâhu anh):

- ‘Halkanın ortasına oturan kimse, Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in diliyle lanetlenmiştir yada Allah o kimseye Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in diliyle lanet etmiştir’ dedi.”