Monthly Archives: Ekim 2014

Rüyada Dama Görmek Ne Demek ?

Rüyada Dama Görmek Ne Demek ?Rüyada Dama Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dama görmek ne demek? Rüyada Dama görmek hayra yorulmalı ve mümkünse kimseye anlatılmamalıdır.
Rüyada Dama gören bir kişi öncelikle Dama görmenin neye işaret olduğunu güvenilir kaynaklardan öğrenmelidir. İşte rüyada Dama görmek islami yorumu;
Rüyâda dama oynamak, günlerinizi boşa geçirdiğinize, bu yüzden işinizde zarar ettiğinize ve saygınlığınızın eksilmeye başladığına işârettir.
• Rüyâsında dama veya satranç oynadığını görmek, boş ve faydasız işlerle boşa vakit geçirdiğine işâret olarak yorumlanır. Damada veya satranç oyununda oynadığı kimseyi yendiğini görmesi, düşmanına veya düşmanlarına galip (üstün) geleceğine işâretle yorumlanır.

Rüyada Dam Görmek Ne Demek ?

Rüyada Dam Görmek Ne Demek ?Rüyada Dam Görmek Ne Demek ?
Dini açıdan rüya yorumlarında Dam görmenin ne anlama geldiğini sizler için araştırdık.
Rüyada Dam görmek ne demek diye merak ediyorsanız yazımızı okuyun. Gece rüyanızda Dam gördüyseniz anlamı şudur;
Rüyâda dam (bir binâ çatısı) görmek, asâletli bir kadına işâretle tâbir olunur.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Bir kimsenin rüyâda bir dam görmesi, kadri ve şanı yüce (kıymetli ve değerli) bir kadına işâret olarak yorumlanır demiştir. Yine Nablûsî, bazen de rüyâda dam görmek, kadri yüce bir adama (erkeğe) işâret olarak tâbir olunur demiştir.
• Rüyâsında dam (çatı) üzerinde koştuğunu veya çabuk çabuk, acele ile yürüdüğünü gören kişi, devlet büyüğü veya yardımcısı tarafından zarara veyahut bir belâ ve musibete uğrar şeklinde tâbir olunmuştur.
• Câbir-il Mağribî’nin yorumu: Rüyâsında bir dama (çatıya) çıktığını gören kişi, itibar sâhibi, saygın bir kişiliğe yükselir ve şân, şerefini gösteren yüksek bir mertebeye ulaşır şeklinde tâbir olunur.
• Bir kimse rüyâsında yağmur yağmadığı halde evinin damından (çatıdan) sular aktığını görse, iyi değildir. Bu rüyâ üzüntü, keder ve sıkıntıya işâret olarak yorumlanır.
• Bazı yorumculara göre: Rüyâda görülen dam (ev çatısı) meçhûl (bilinmeyen) bir dam ise, iyi bir zevceye (eşe), eğer bilinen bir dam (yani bilinen birinin evinin çatısı) ise, yüce bir kadre, değer ve kıymete işâretle yorumlanır denmiştir.
• Rüyâsında merdivenden dama (çatıya) çıktığını görmek, hayırlı bir rüyâ değildir. Bu rüyâ rüyâyı gören kişinin ev halkından birinin insanların (halkın) diline düşeceğine ve dolayısıyla üzüntü ve kedere işâret olarak yorumlanmıştır.
• Rüyâsında damda (çatıda) kiremitleri aktardığını görmek, kendisini çekemeyen kıskanan bir takım kimselerle karşılaştığında, onlarla konuşması sonucunda üzüntü ve kedere düşeceğine işâret eder. (Ayrıcı çatı maddesine bakılabilir.)

Rüyada Dalyan Görmek Ne Demek ?

Rüyada Dalyan Görmek Ne Demek ?Rüyada Dalyan Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Dalyan görmenin anlamı nedir? Rüyada Dalyan görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Dalyan görmenin anlamı şudur;
Rüyâda dalyan görmek, bolluk ve berekete işaret olarak tabir olunur. Bir kimse, rüyâsında denizde kurulmuş bir dalyan görse, bu rüyâsı onun bolluk ve berekete kavuşacağına, kısmet ve kazancının artacağına işâret eder seklinde tâbir olunur. Yine rüyâsında bir dalyan gören kimsenin evinde bolluk, bereket olduğuna aile efradının, çoluk çocuğun kısmetinin artacağına işâretle tâbir olunmuştur. Rüyâsında bir çok balıkların dalyanda ağlara takılmış olduğunu gören kimse eğer esnaf ve ticâret erbabı ise, kâr ve kazancının çoğalmasına, maaşlı memur veya işçi ise, maaşının haftalık ve yevmiye ücretinin artacağına, eğer rüyâyı gören kişi genç ve bekâr ise evleneceğine ve varlık, bolluk içinde mutlu bir hayat süreceğine işâretle tâbir olunur.

Rüyada Daldığını Görmek Ne Demek ?

Rüyada Daldığını Görmek Ne Demek ?Rüyada Daldığını Görmek Ne Demek ?
Rüyada Daldığını görmek ne demektir? İnsanlar rüyalarında çok ilginç şeyler görebilir. Gün içerisinde yaşadıkları şeyler bilinç altımıza attığımız olaylar, kişiler, şekiller rüyamıza girebilir.
Rüyanızda Daldığınızı gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız aşağıda ki açıklamaları okuyabilirsiniz.
Rüyâda bir kimse denize, göle ve bir nehre daldığını görse, bu rüyâsı onun sosyal hayatta başarılı biri olacağına, hatta siyâsî hayatta bile kendisini tanıtacağına işârettir.
• Rüyâda dalgıç veyahut dalgıç gösterisi seyrettiğini görmek, îtibar ve saygınlığın artacağına işâretle tâbir olunur.

Rüyada Dalkavuk Görmek Ne Demek ?

Rüyada Dalkavuk Görmek Ne Demek ?Rüyada Dalkavuk Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dalkavuk görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Dalkavuk gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Dalkavuk görmenin anlamı;
Rüyâda dalkavukluk ile ilgili görülen durumlar, hayır ve sadakaya işâret eder, demiştir Nablûsî. Buna göre, rüyâda dalkavuk görmek, sadaka ve hayra işâretle yorumlanır. Nablûsî, bu rüyâyı “Mümînin iffeti için mudarât yapması sadakadır” Hadis-i Şerifine işâret göstermiştir.
• Bir kimse rüyâsında bir kişiye dalkavukluk yapıyormuş olduğunu görse, bu rüyâsı onun (rüyâ sahibinin), sadaka vereceğine veya bir hata ve kusurundan sebep sadaka vermesi gerekeceğine işârettir şeklinde yorumlanmıştır.
• Bir kişinin rüyâda dalkavukluk ettiğini ve yüze güldüğünü görmesi, sadaka, hayır ve memnûniyet verici işleri tercih edeceğine işâret olarak tâbir olunur.

Rüyada Dalgıç Görmek Ne Demek ?

Rüyada Dalgıç Görmek Ne Demek ?Rüyada Dalgıç Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dalgıç görmek ne demek? Rüyada Dalgıç görmek hayra yorulmalı ve mümkünse kimseye anlatılmamalıdır.
Rüyada Dalgıç gören bir kişi öncelikle Dalgıç görmenin neye işaret olduğunu güvenilir kaynaklardan öğrenmelidir. İşte rüyada Dalgıç görmek islami yorumu;
Rüyâda dalgıç görmek, iyilik ve hayra kavuşulacağına işârettir. Mal ve mülk sahibi olunacağına da işârettir.
• Bazı kere de rüyâda dalgıç görmek, bir devlet başkanına işâretle tâbir olunur. Rüyâsmda inci çıkarmak için denize daldığını gören kimsenin bu rüyâsı onun devlet hizmetine gireceğine işâret olarak yorumlanır. Çünkü dalgıç, zor ve çetin işlere pervasız (korkusuz)’ca giren kimseye işârettir.

Rüyada Dalga Görmek Ne Demek ?

Rüyada Dalga Görmek Ne Demek ?Rüyada Dalga Görmek Ne Demek ?
Dini açıdan rüya yorumlarında Dalga görmenin ne anlama geldiğini sizler için araştırdık.
Rüyada Dalga görmek ne demek diye merak ediyorsanız yazımızı okuyun. Gece rüyanızda Dalga gördüyseniz anlamı şudur;
Rüyâda denizi pek öfkelenmiş, dalgalarının yükselip indiğini görmek, azab verici, sıkıntı ve şiddetli bir duruma işârettir. Rüyâda görülen denizin dalgası azab ve şiddete işârettir şeklinde tabir olunur.
• Bazen de dalga görmek, hîlekâr ve dalavereci, aldatıcı bir kimseyle karşılaşmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Dalak Görmek Ne Demek ?

Rüyada Dalak Görmek Ne Demek ?Rüyada Dalak Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Dalak görmenin anlamı nedir? Rüyada Dalak görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Dalak görmenin anlamı şudur;
Rüyâda dalak görmek, mal ve sıhhate işarettir. Bazı yorumculara göre rüyâda dalak görmek din, sağlık, sihhat, mal ve kuvvete işaret eder. Rüyâda dalakla ilgili görülen durumlar bu cihetlere işâretle yorumlanır denmiştir.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyâsında kendi dalağının sağlam ve sağlıklı bir durumda olduğunu görmek, rüyâ sahibinin malını koyduğu ambarının ve parasını koyduğu kasasının sağlam olduğu ve kendisinin sevinçli olduğuna işarettir. Yani, rüyâyı görenin malının sağlam bir muhafaza ve koruma altında olduğunu gösteriyor. Bu rüyâyı görenin serveti ve malı zarar görmez, telef olmaz, kayba uğramaz. Rüyâ sâ- hibi için ferah ve sevinç işâretidir şeklinde yorumlanmıştır.
• Rüyâsmda kendi dalağının şişmiş olduğunu görmek, rüyâ sâhibinin istek ve arzularının fesat düşüncesini gösterir şeklinde yorumlanır. Bu durum, rüyâ sâhibinin halinde değişiklik ortaya çıkar veya hastalanır şeklinde yorumlanır.
• Câfer-i Sadık’ın (R.A.)’ın yorumu: Rüyâsında kendisinde dalak bulunduğunu görmek, eline mal geçeceğine işârettir.
• Rüyâsında kendi dalağını yerinden çıkarıp attığını görmek, rüyâ sâhibi kişinin kendi malını bol bol harcayıp israf ettiğine veyahut kendi eliyle dînin gereklerini yapmayarak dîni hayatını bozup yok ettiğine ve inanç yönünden bozulduğuna işârettir.
• Kirmânî’nin yorumu: Câfer- Sadık’ın yorumunun aynısı gibidir. Şöyle ki kendisinin dalağını gören kişinin eline mal geçeceğine yorumlanır. Kendi dalağını çıkarıp attığını gören, servetini israf ederek yok eder. Veyahut kendi eliyle dînine zarar verir. İki tane dalağı olduğunu görenin, serveti misliyle (iki misli) artar. Veyahut dînine sıkı bir şekilde (dört elle) sarılıp bağlanır şeklinde yorumlanmıştır.
• Rüyâsında dalak yediğini gören kişinin eline mal geçeceğine işârettir şeklinde tâbir olunur.

Rüyada Dal Görmek Ne Demek ?

Rüyada Dal Görmek Ne Demek ?Rüyada Dal Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dal görmek ne demektir? İnsanlar rüyalarında çok ilginç şeyler görebilir. Gün içerisinde yaşadıkları şeyler bilinç altımıza attığımız olaylar, kişiler, şekiller rüyamıza girebilir.
Rüyanızda Dal gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız aşağıda ki açıklamaları okuyabilirsiniz.
Rüyâda normal ağaç dalı veya dalları görmek, hayatınızın tatlı ve keyifli olacağına işârettir. Kurumuş ve normal dal gibi olmayan dal veya dallar görme iyi değildir.
• Rüyâda görülen kurumuş yapraksız, çiçeksiz ve meyvesiz bir şekilde ağaç dalı veya dalları görmek iyi değildir. Fakirliğe, sıkıntıya ve kötü haber gibi hoş olmayan şeylere işâret olarak yorumlanır. (Daha geniş yorum ve bilgi için ağaç maddesine bakılabilir.)

Erkek Yüzükleri

erkek-yuzukleri-Erkeklerin en çok kullandıkları takıdır yüzük… Erkek yüzük modelleri erkeklerin belirgin genel özellikleri göz önüne alınarak kullanıcıların beğenisine sunulmuştur. Erkek yüzükleri gümüş ve çelik madenlerinden genellikle yapılmaktadır. İslam dininde erkeğin altın takması haram olduğu için çok fazla altın erkek yüzük modeli üretilmemektedir.

Gümüşten imal edilen Erkek yüzük modellerinden en kalitelisi 925 ayar gümüşten imal edilen modellerdir ama her bütçeye uygun olması için daha düşük ayarlarda ki gümüşlerdende imal edilen gümüş yüzük modelleri vardır.

Kaliteli gümüşten imal edilen erkek yüzüklerinin üretildiği madene uygun yine kaliteli taşlarla kombinler yapılarak yeni modelleri tasarlanmaktadır. Bu tarz erkek yüzük modellerinde kullanılan taşlar genellikle oltu taşı, akik taşı, lal taşı, doğal sedef taşı, kana taşı, fruze taşı vb… taşlardır.

erkek-yuzukleriErkek yüzüklerinde bazen tasarımcılar telkari usul yüzüklerde tasarlanmaktadır. Telkari erkek yüzük modelleri de beylerin çok beğenerek kullandıkları hatta klasikler arasına giren erkek yüzük modelleri arasındadır.

Son zamanların en fenomen erkek yüzükleri hiç şüphesiz taraftar yüzük modelleridir. Büyük takımların amblemleri kullanılarak yapılan taraftar yüzükleri özellikle fanatik futbol taraftarları tarafından tercih edilen erkek yüzük modelleri arasındadır.

Bunların dışında kişiye özel ister isim işlenen ister herhangi bir amblem yada motif işlenen özel tasarım erkek yüzükleri de ne istediğini bilen beyler tarafından beğenilerek tercih edilmektedir.