Monthly Archives: Eylül 2014

Seni Anlatmak

tevratta hz muhammedEfendim, bu güne kadar senin adına, binlerce kitap kaleme alınmış, hepsi de insanların açıkçası ümmetlerinin seni daha iyi tanımaları açısından istifadelerine sunulmuş ve hepsi de birer şaheser olmuşlardır. Bu günahı sevabından çok olan aciz ümmetin ise, o peygamber sevdalılarının, seni en güzel örneklerle, en içten duygularla anlatan kardeşlerinin, en küçüğüdür.Efendim, seni tam anlamı ile anlatamam. Bu mümkün değil. Böyle bir iddiam da yoktur.Sadece değersiz kıymetsiz sözlerime seninle değer katmak, sensiz geçen boş vakitlerimi, seni yazarak, seni anlatarak kıymetlendirmek, ve sana olan hasretimi biraz da olsa dindirmek için, sana olan aşkımın arkasına sığınarak bu satırları yazmak, yazarken de tekrar tekrar sevdamı tazelemek ve seni bilmeyen, tanımayan kardeşlerime seni az da olsa tanıtmak istedim.Bu ümmetin günahkar, kalemi günahkar, kağıdı yine günahkar. Kim bilir belki senin mübarek adını yazarken, ümmette, kalem de, kağıtta temizlenir. Eğer bu günah yüklü kalemimle seni incitir, kırarsam bu acizi bağışla ne olur yoluna kurban, adına kurban olduğum.
Efendim affet bizi.

Umre ile İlgili Sorular – 3

hacci-vasiyet-etme-ve-nezredilen-hac1. Umre yapmanın hükmü?

Şartlarına haiz olan her müslümanın ömründe bir defa umre yapması Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre “sünnet-i müekkede”, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre “farzdır”.

2. Umrenin şartları nelerdir?

Umrenin şartları şunlardır:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı olmak (deli olmamak).

3. Erginlik çağma ulaşmış olmak.

4. Hür olmak.

5. Azık, yiyecek ve binek yönünden umreye gitmeye güç yetirmek.

3. Umrenin edasının şartları nelerdir?

Umrenin edası için şu şartlar gerekir:

1. Vücutça sağlıklı olmak.

2. Hapis veya umreden men edecek her hangi bir engel bulunmamak.

3. Yol güvenliğinin olması.

4. Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış olan kadınların iddet süreleri bitmiş olması.

5. Kadınların yanlarında nikahlı eşleri veya ebedî olarak nikah düşmeyen mahremlerinden birinin bulunması.

4. Umrenin farzları nelerdir?

Umrenin farzları ikidir:

1. İhram (Hanefılere göre şart, Şafiîlere göre rükündür).

2. Tavaf (Umrenin rüknüdür).

5. Umrenin vacipleri nelerdir?

Umrenin vacipleri ikidir:

1. Safa ile Merve arasında sa’y etmek.. (Sa’ym en az dört şavtmı yapmak).

2. Sa’y tamamlandıktan sonra tıraş olmak veya saçları kısaltmak.

6. Umrenin âdâbı nelerdir?

1. Yola çıkmadan önce vadesi gelmiş borçları ödemek.

2. Umre hakkında bilgi edinmek.

3. Tevbe istiğfar etmek.

4. Helalleşmek.

5. Geçmiş ibadetlerini kaza etmek.

6. Gösteriş ve büyüklenmekten uzak, mütevazi olmak.

7. İyi bir yol arkadaşı seçmek.

8. Yolculuğa çıkarken ve döndükten sonra evinde iki rekât namaz kılmak.

9. Yolculuğa çıkarken, Ayetelkürsî, İhlas, Müavvizeteyn gibi Kur’an’dan sureler okumak.

10. Yolculuk esnasında kimseyi incitmemek.

11. Boş işlerle uğraşmamak, zamanını; zikir, teşbih, dua ve Kur’an okuyarak geçirmek.

12. İhrama girince ihram yasaklarından sakınmak. (İhramın yasakları ve yasak olmayanları, hac suresindeki gibidir).

Hoşgeldin Güllerin Efendisi

gül - dua - makbulEy alemlerin sultanı güllerin efendisi seni sevenin sevgilisi, sevmeyenin yolundan gitmeyenin sünnetine uymayanın yine de alemlere rahmet olarak gönderilmenin bir delili olarak şefaatçisi olan şefik efendim. Ey şefkat nebisi hoş geldin.
Ey Rabbim’in kendi adından adını koyduğu
MAHMUD
Ey Rabbim’in kendi nurundan yarattığı,
AHMED
Ey kendisini yaratan Rabbine karşı en çok hamd eden her türlü sıkıntı, eza karşısında hamdini artıran, bir an bile eksiltmeyen MUHAMMED (s.a.v)
Seni hak peygamber olarak gönderen, Rabbimize binlerce şükür secdesi etsek, her secdede gözyaşlarımız deryalara dönüşse, yine de, senin bir kere ümmetim deyip Rabbimize yalvarmanın karşılığı olamaz.
Sen efendim, dünyaya geliş gayemizsin
Sen efendim, hayatı biliş sebebimizsin
Sen efendim, cennete giriş rehberimizsin
Sen efendim, bizim yüce peygamberimizsin..

Umre ile İlgili Sorular – 2

hacci-vasiyet-etme-ve-nezredilen-hac1. Umrenin yapılışı özetle nasıldır?

a) Umrenin yapılışı özetle şöyledir:

Mekke’ye Mikat denilen yerlerin dışından gelenler (Türkiye ve başka ülkelerden gelenler), Mikat mahalline ulaştıkları zaman ihrama girerler. Daha önce, hatta memleketlerinde ihrama girmeleri de mümkündür. Uçakta da ihrama girilebilir.

İhrama girerken şunlara uyulur:

îhrama girmeden önce gerekli temizlik yapılır. Mümkünse gusledilir. Bu mümkün olmazsa abdest alınır.

İhram elbisesine büründükten sonra, niyet ve telbiyeden önce iki rekât ihram namazı kılınır. Bu namazda; birinci rekâtta Fatiha’dan sonra “Kâfirûn” suresi, ikinci rekatta “İhlas’ suresi okunur.

Erkekler, ihram adı verilen iki parçalı dikişsiz beyaz kumaşı (rida ve izâr) usulüne uygun olarak örtünürler. Kadınlar normal kıyafetlerini giyerler.

Umreye niyet edilir. Niyet: “Allahım, senin rızan için umre yapmak istiyorum, onu bana kolay kıl ve onu benden kabul et.”

Telbiye, tekbir,tehlil ve salavât getirilir. Telbiye: “Lebbeyk, Allahümme lebeyk. Lebbeyk, lâ şerîke leke lebbeyk. Innelhamde vennimete leke velmülke, lâ şerike lek.” (Emret Allah’ım! Emrini yerine getirmeye geldim. Emret, senin hiçbir ortağın yoktur. Emret, hamd sana, nimet senin, her türlü mülk de şenindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.)

Tekbir: “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber. Lâ ilâhe il- lallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhilhamd”

Tehlil: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr.”

Salavât: “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrâhim inneke hamidün mecîd. Ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed, kemâ bakrekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamidün mecîd.”

Beytullah’a varınca tavaf yapılır. Tavaf için şöyle niyet edilir: “Allâh’ım, senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul et.”

Tavaftan sonra, (kerahet vakti değilse) iki rekât tavaf namazı kılınır. İhram namazında olduğu gibi, tavaf namazında da; birinci rekâtta, Fatihadan sonra Kafirûn, ikinci rekâtta da İhlas suresi okunur.

Sa’y yapılır.

Sa’y tamamlandıktan sonra tıraş olunur veya saçlar kısaltılır. Böylece umre tamamlanmış olur.

Mübarek Ruhu Görenlerin Dünyada Neyle Vasıflar?

İnsan Bu Dünyada Son Derece Âciz Ve NoksandırMübarek ruhun başını görenler halife ve padişah oldular.
Alnını görenler adil böylerden oldular.
Mübarek gözlerini görenler Kur’an hafızı oldular.
Mübarek kaşlarını görenler nakkaş oldular.
Kulaklarını görenler vaiz veya nasihat dinleyenlerden oldular.
Mübarek yanaklarını görenler akıllı ve iyi amel işleyenlerden oldular.
Mübarek yüzünü görenler dünyada vezir oldular.
Mübarek dişlerini görenlerin oğlu veya kızı güzel oldular.
Mübarek dilini görenler padişahlar arasında elçilik yapanlardan oldular.
Mübarek boğazını görenler hoca vyea müezzin oldular.
Mübarek sakalını görenler Allah yolunda mücahid oldular.
Mübarek pazularanı görenler ok atıcı ve denizde dalgıç oldular.
Mübarek boynunu görenler tüccar oldular.
Mübarek sal alnını görenler sarraf oldular.
Mübarek sol alnını görenler ise terazi tutan oldular.
Mübarek ellerinin içini görenler cömert oldular.
Mübarek ellerinin arkasını görenler cimri oldular.
Mübarek sağ ellerinin içini görenler boyacıa oldular.
Mübarek parmaklarını görenler demirci oldular.
Mübarek göğsünü görenler alim zahid ve mücahid oldular.
Mübarek arkasını görenler şeriatın emrine uyan oldular.
Mübarek yanlarını görenler gazilerden oldular.
Mübarek kamını görenler kanaatkar oldular.
Mübarek dizini görenler secde ve rüku ehli oldular.
Mübarek ayaklarını görenler avcı oldular.
Mübarek ayağının altını görenler yürütücü, koşucu oldular.
Mübarek gölgesini görenler şarkıcı sazcı oldular.
Bakıpta görmeyenler Yahudi, Nasara Mecusi oldular.
Hiç bakmayanlar ise Firavun ve Nemrut gibileri oldu.

Umre ile İlgili Sorular

hacci-vasiyet-etme-ve-nezredilen-hac1. Umre ne demektir?

Umre; lügatta ziyaret etmek anlamınadır. Dini kavram olarak ise; yılın uygun her hangi bir zamanında ihrama girip Kabe’yi tavaf ettikten sonra Safa ile Merve arasında sa’y etmek ve tıraş olmaktan ibarettir.

2. Özetle umrenin yapılışı nasıldır?

Umrenin yapılışında özetle şu sıra takip edilir:

İhrama girilir.

Telbiye, tekbir, tehlil ve salavât getirilerek Ka’be’ye varılır.

Ka’be tavaf edilir.

Tavaftan sonra (kerahet vakti değilse) iki rekât tavaf namazı kılınır.

Safa ile Merve arasında sa’y yapılır.

Say tamamlandıktan sonra tıraş olunur veya saçlar kısaltılarak ihramdan çıkılır.

Şafiî Mezhebine göre; umre için her zaman ihrama girilebilir. Ancak, hac ihramına giren kimse, aynı anda umre ihramına giremez. Girerse umre ihramı caiz olmaz. İki hacca veya iki umreye birden ihrama girilemeyeceği gibi, hem hac hem umre için ihrama girildiği takdirde, hac ihramı caiz, umre ihramı batıl olur. Ziyaret tavafı yapılmış ve tam tehallül’e girilmiş olsa bile, şeytan taşlamak için Mina’da kalındığı sürece de umre ihramına girmek caiz değildir.

Hz Muhammed (sav) Mübarek Nur’un Yaratılması

ilk yaratılan nurGönüller sultanı, alemlerin efendisi dünyaya teşrif etmeden önce, Allah (c.c)hü kendi nurundan O’nu yaratmıştır.
O’nun nuru yaratılmadan evvel hiçbir şey mevcut değildi.
Efendimiz şöyle buyurmuştur “Mevla cümle mahlukatı yaratmadan evvel benim nurumu kendi nurundan yarattı. Ben Allah’ın nurundan yaratıldım.”Allah’ü Teala O latif nuru dörde böldü.Birinci Bölümden kalemi yarattıİkinci bölümden Levhi yarattı (kitapların yazıldığı yer)
Üçüncü bölümden Arşı Azimi yarattı.Dördüncü bölümden efendimize ayrıldı.Nurun ala nursun sen.Cennete girer seni seven.
Allah’ü Teala o kaleme yaz dedi. Kalem “ne yazayım ya rabbi” diye sordu.
Yüce Yaradan
La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah
Kalem “Bu isim ne güzelmiş ki isminle beraber yazdırıyorsun. Bu zat kimdir?”
Allah’ü Teala: “Ey kalem edebli ol. O isim benim habibimin ismidir seni O’nun nurundan yarattım.”
Bu hitap karşısında Allah’ın heybetinden kalem ortadan ikiye ayrıldı. O sözü söyler kısmı kesildi. Bu sırrın bir işareti olarak kalem yontulmadan yazamaz oldu.Alemleri efendiler efendisinin nurundan yaratan Allah (c.c)hü kaleme yaz dedi.
Kalem tekrar sordu. Ne yazayım ya Rabbi? Allah’ü Teala Bismillahir- rahmanirrahim. Cümlesini tam bir tazimle yaz buyurdu.
Ve Besmele tamam oldu. Mevla’mız kaleme “Ey kalem sen benim üç ismimi tazimle yediyüz yılda tamamladın. Ben bu isimlerimi Habibimin ümmetine ihsan edeceğim. Celalime yemin ederim ki, O ümmetin erkek ve kadınlarından bir kulum Hulusi kalb ile Bismillahirrahmanirrahim dese onların iyilik defterlerine yediyüz sevab yazdırırım. Seyyie defterinden yediyüz günahını silerim.
Daha sonra çeşitli sayfalardan, hassalardan, kandillerde geçen Allah’ın habibinin nuru latif bir ruha dönüşüverdi. O latif ruh Allah’ın doksan dokuz ismi şerifinin her bir tanesini bin yıl zikretti. Rahman olan ismi şerife geçince sübhan olan Allah (c.c)hü O’na rahmet nazarı ile baktı. O mübarek ruh bu nazardan utanıp terledi ve her bir terinin tanesinden gelecek olan nebilerin ve resullerin ruhları yaratıldı. Sonra habibine seslendi, “inci misali terinden yaratılan nebilerin ruhlarına nazar eyle.
Allah’ın habibi o ruhlara bakınca mübarek gözünün ziyasını nebileri bürüdü.
Nebiler “Yarabbi bizi böyle nura boğan kimdir?dediler. Allah’ü Teala “ O habibim MUHAMMED’ÎN (s.a.v)nurudur. O’na iman edin ki sizi nübüvvet ve risalet ile şereflendireyim.”
Onlar biz MUHAMMED’İN (s.a.v) nübüvvet ve risaletine iman ettik dediler.
Sevgililer sevgilisi, alemin incisi, güneşin özü Rabbini kemali edeble zikrederken, KAHHAR ismi şerifine gelince Allah’ın celal ve heybetinden terledi. Mübarek başının terinden melekleri yarattı.
Yüzünün terinden arş, kürsi, levh, kalem, güneş, ay, yıldızların taşıyıcıları yaratıldı.Göğsünün terinden alimler, şehidler, Salihlerin ruhları yaratıldı. Arkasının terinden Beytül mamur, kabetullah, beytulmukaddes, Ravza’ı mudahhara ve bütün mescidlerin yerleri yaratıldı.
Kaşlarının terinden kadın erkek bütün mü’minlerin ruhları yaratıldı. Kuyruk sokumu terinden Yahudi, nasara müşrikler ve Mecusiler bütün kafirlerin ruhları yaratıldı.
Ayaklarının terinden mağribden meşrika bütün yerler ve içindekiler ya¬ratıldı ve kendisinden yaratılacak insanların ruhları yaratıldı.
Bunun içindir ki efendimize EBUL ERVAH (Ruhların Babası: ismi verilmiştir.
Allah’ın nurundan yaratılansın
İlahi rahmetle donatılansın
Hak’km nazarıyla kuşatılansın
Gönüller sultanı benim efendim Güner Kılıç
Bu yaratılan ruhlar, ruhu Muhammed’in etrafını teşbih ve tehlil ederek bin yıl tavaf ettiler.
Allah’ü Teala ruhlara “Ruhu MUHAMMED’E nazar edin” emrini verdi. Onlar da nazar ettiler. O latif ruhun hangi tarafını hangi yönünü gördülerse dünyadaki vasıfları belli oldu.

Haccı Vasiyet Etme Ve Nezredilen Hac

hacci-vasiyet-etme-ve-nezredilen-hac1. Üzerinde hac borcu olan kimse, vasiyet etmeden ölürse günahkar olur mu?

Üzerinde hac borcu olan kimse, o haccı eda etmeden ve ölürken de vasiyet etmeden ölürse, günahkar olur.

2. Vasiyet etmeden ölen kimsenin varisleri, dilerseler, o şahsın yerine hac yaptırabilirler mi?

Üzerine hac farz olduğu halde vasiyet etmeden ölen kimsenin varisleri dilerlerse, o şahsın yerine bedel olarak hac yaptırırlar. Bu bedelin Allahu Teâlâ indinde caiz olacağı umulur.

İmam-ı Azam Ebu Hanife bu hususta: “Bu durumdaki bir kimsenin, vasiyet etmeden ölürse, hac borcu üzerinden düşmez. Bize göre, onun adına hac yapılması, gerekli şartlar toplanmış bulunursa, caiz olur.” demiştir.

Vasiyetle edilen hacda gerekli şartlar şunlardır:

1. Hac, vasiyet edenin malı ile yapılmalı veya hac masrafının çoğu onun malı ile karşılanmalı, başkasının malı ile karşılanmamalıdır.

2. Hacca yaya değil, binitle gidilmelidir.

3. Hac, vasiyet eden kimsenin malının üçte birinden yapılmalıdır.

3. Nezredilen haccın hükmü nedir?

Allahu Teâlâ’nm, haccın farz olması için gerekli şartlara haiz olan kimseye emrettiği hac, farz olan hacdır. Bir de;her hangi bir kimsenin, bir şarta bağlı olarak (mukayyet) veya bir şarta bağlı olmaksızın (mutlak) “Allah için hac yapmak üzerime borç olsun” diyerek adamış bulunduğu (nezretmiş olduğu) hac vardır ki bu da vacip olan hacdır. Vacip olan haccı yerine getirmeyen günahkâr olur.

4, Zemzem suyu hediye ve ikram için Harem bölgesinden çıkarılabilir mi?

Zemzem suyu, bil-icma Harem bölgesinden çıkarılabilir. Ancak Ka’be’nin örtüsünden hiçbir şey alınmaz. Ayrıca Harem bölgesinin ağaçlarından misvak yapılması caiz değildir. Ka’be’nin kokularından almak da caiz değildir. Bunlar teberrük için veya başka sebeple de alınmaz.

Yara ve Hastalıklar İçin Okunacak Dua

hastalıknedirHz. Aişe (r.a) şöyle demiştir: “Bir kimse bir hastalıktan şikayet ettiği veya bir yarası olduğunu söylediği vakit Peygamber (s.a.v) şehadet parmağı ile ağzından biraz tükürük alır, onu toprakla karıştırdıktan sonra yara yerine sürer ve..

“Bismillahi türbetü arzina birikati ba’zma li yüfşa bihi sekimüna biizni rabbina”
“Allah’ın adı ile bazımızın tükrüğü ile birlikte yerimizin toprağı Allah’ın izni ile, hastalığımıza şifa olsun!” (Taç Buhari Müslim 5/404)
Yine Aişe (r.a) şöyle demiştir: “Rasulullah (s.a.v) hastalanınca O’nu Cebrail (a.s) okur ve şöyle derdi:
“Bismillahi yübrike ve min külli dain yeşfike ve min külli şerri hasidin iza hasede ve şerri külli zi aynin”
“Allah’ın adı ile sana okuyorum. Allah seni kurtarsın her hastalığını iyileştirsin, her hasetçinin şeninden ve her kötü olanın kem gözünden korusun.” (Müslim Taç 5/404)

Bedel Hac ile İlgili Sorular

bedel-hac-ile-ilgili-sorular1.Niyabet (Bedel) nedir, hangi ibadetlerde geçerlidir?

Niyabet, vekalet; başkası adına vekil olmaktır. Niyabet ihtiyar ve zaruret halinde, yalnız mal ile yapılan zekât ve sadaka gibi ibadetlerde cereyan eder. Yalnız beden ile yapılan namaz, oruç gibi ibadetlerde geçerli olmaz. Hem mal hem beden ile yapılan hac gibi ibadetlerde de acz bulunduğu zamanlarda zaruretten dolayı cari olur.

2. Hac’da niyabetin caiz olmasının şartları?

Hac ibadetinde niyabetin caiz olmasının şartları:

1. Kendi adına hac yapılacak olan şahıs, malı olduğu halde, bizzat haccetmekten aciz olmalıdır.

2. Kendi adına hacca vekil gönderen kimsenin bu engelinin ölümüne kadar devam etmesi gerekir. Hasta iken, kendi adına bir başkasını hacca gönderen kimse, bu hastalıktan ölürse, adına yaptırmış olduğu hac caiz olur; şayet bu hastalıktan iyileşirse yaptırdığı hac hükümsüz olur.

3. Adına haccedilen kimse, bedel olarak giden kimseye, kendisi için haccetmeyi emretmiş olmalıdır.

4. Hacca vekil olarak gönderilen kimsenin, ihrama girerken onun adına niyet etmesi gerekir. Bu niyet esnasında, efdal olan, dili ile: “Lebbeyk an fülanın (yani falan için telbiye ettim… falan için ihrama girdim.” demesidir.

5. Vekil olarak hacca giden kimsenin haccı, kendisini hacca gönderen kimsenin malı ile olmalıdır. Bunun gibi, bir kimse, kendi malı ile hac yapılmasını vasiyet etmiş olarak ölse; varisleri ise, kendilerine ait mal ile başkasına hac yaptırsalar bu caiz değildir.

3. Başkası adına hacca gitmiş olan, kendi adına da hac etmiş olur mu?

Başkası adına vekil olarak hacca giden kimsenin yaptığı hac, adına hacca gidilen kimse içindir, kendisi için olmaz.

4. Kendi haccını yapmamış kimseyi bedel olarak göndermek caiz midir?

Kendi haccını yapmamış bulunan bir kimseyi de bedel olarak göndermek kerahetle caizdir. Fakat efdal olan hac yolunu ve görevleri yerine getirmeyi iyi bileni göndermektir.

Bir de; bedel olarak gönderilen şahsın; hür, âkil ve bulûğa ermiş olması gerekir.

Şafiî Mezhebine göre; mükellef olmayan ve daha önce kendi adına henüz haccetmemiş kimsenin, bedel olarak başkası adına hacca gitmesi caiz değildir.

5. Vekil olan şahıs, haccı zayi ederse durum nasıl olur?

Vekâleten hacca giden şahıs, kendi şahsi işleriyle meşgul olur ve haccı zayi ederse, bu haccı tazmin eder, yani müteakip sene, kendi parası ile gönderilen şahsın (âmirin) yerine hac yapması gerekir.