Monthly Archives: Haziran 2014

Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlar

hasema

Ramazan Bayramı Ne Zaman BaşlarRamazan Bayramı Ne Zaman Başlar ?

Ramazan bayramı her sene hicri Ramazan ayının bitimeyle başlar. Ramazan bayramı Şevval ayının 1.-2.-3. günlerinde kutlanılır.

Miladi takvime göre Ramazan bayramı ne zaman başlar sorusunun 2014 yılını cevabı ise şöyledir ; 28.Temmuz.2014 Pazartesi

Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlar ne zaman biter tam öğrenmek isteyenler için şöyle bir liste yapabiliriz;

28-29-30- Temmuz 2014 pazartesi- salı- çarşamba

Ramazan Ayının 15. Gecesi Kılınacak Namaz

hac-umre-seti

Ramazan ayının 15. gecesi kılınacak namaz

Ramazan ayının 15. gecesi kılınacak namaz hangisidir? Bu namazları bize kim öğretmiştir ve Ramazan ayının 15. gecesi kılınacak namazın fazileti nedir?

İbni Mervân, Ebû Yahya’nın, babasından (Radıyallahu Anhüm)şöyle rivayet ettiğini nakletmiştir; kendisine güvenilen otuz küsur kişinin şöyle buyurduklarını işittim:

“Her kim ramazanın yarısında (on beşinci gecesinde) kılacağı yüz rekatta bin kere Kul hüvallâhü ehad okursa, rüyasında yüz melek görmedikçe ölmez.

Onlardan otuzu kendisini cennetle müjdelerler, diğer otuzu kabir azabından güven­ce verirler, öbür otuzu da onu hata yapmasından korurlar, geri kalan on ise kendisine düşmanlık edenlere karşı tuzak kurarlar.” (Taberânî, Kitâbu’d-duâ:l40, no:9!7,2/1228-1229)

Muhammed ibni Alî (Radıyallahu Anhümâ)dar\,merfû’an (isnadını Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)eulaştırarak) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“Her kim ramazanın yarı gecesinde ve şa’bânın yarı gecesinde yüz rekat kılar da, onlarda bin kere Kul hüvallâhü ehad okursa, cennetle müjdelenmedikçe ölmez.” (İbnü Ebi’d-dünya, Fedâil-ü şehr-i ramazân, no:9, s/r40)

Ramazan ayının 15. gecesi kılınacak namaz rivayet olunduğuna göre: “Ramazân-ı şerifin yarı gecesinde kılınacak dört rekatın her birinde bir Fatiha, on kere de İhlâs okur.” (Muhammed Hakkı, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

Rivayet olunduğuna göre: “Ramazân-ı şerîf ayının yarı gününde on iki rekat kılar ki, her rekatta bir Fatiha, bir Âyete’l-Kürsî, üç kere de İnnâ Enzelnâ okur. Namazdan sonra ise Âyete’l-Kürsî okur.” (Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

Kelime-i Tevhid Nedir ?

Kelime-i tevhid nedir Arapçası ;

Kelime-i tevhid nedir

Kelime-i tevhid nedir? Dinimizde kelime-i tevhid çok önemlidir. İman esasının temelini Kelime-i tevhid oluşturmaktadır.

Tevhîd, anlam olarak sadece Allah’ın birliğine inanıp dile getirmektir.

Kelime-i tevhid nedir nasıl çekilir ?

“Lâ ilâhe illallah, Muhâmmedün Rasûlüllah”

Manâsı: “Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur, Muhammed (s.a.v.) O’nun Rasûlüdür.”

Gusül Abdestinin Alınışı

hac-umre-seti

Gusül abdestinin alınışıGusül abdestinin alınışı şöyledir ; gusül abdestine niyetlenerek tüm bedenimizde hiç kuru yer bırakmadan yıkanmaya gusül denir.

Gusül abdestinin alınışında da her ibadette olduğu gibi farzlara uymak gerekmektedir.

Gusül abdestinin Farzı: 3′tür

1-      Bol su ile ağzı çalkalamak.

2-      Genze kadar su çekip burnu temizlemek.

3-      Bütün vücudu, hiç kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Bu farzlara uyulduğu takdirde Gusül abdestinin alınışı tamamlanmış olmaktadır.

Namazın Farzları Nelerdir ?

namaz-kildiran-seccade

Namazın farzları nelerdirİslam dininin direği olan namazla ilgili önemli konuları öğrenmek her müslümanın vazifesidir. Namazın farzları nelerdir ? Namazın farzları 12 dir.Bunlardan 6′sı içinde 6′sı dışındadır. (Altısı şart ve altısı rükündür. Şartlar namazın dışında, Rükün ise na­mazın içindedir).

Namazın farzları nelerdir Dışındakiler hangileridir ?

1-      Abdestsizlikten abdest almak,

2-      Bedenini, elbisesini ve namazgahını pislikten arındırmak,

3-      Görülmesi şer an caiz olmayan yerlerini örtmek,

4-      Namaz kılarken kıbleye dönmek,

5-      Her namazı vaktinde kılmak,

6-      Kılacağı namaz için niyet yapmak,

Namazın farzları nelerdir içindekiler:

1-      Namaza (Allah-ü Ekber) diyerek başlamak,

2-      Namaz kılarken (özrü yoksa) ayakta durmak,

3-      Namazda Kur anı Kerim okumak,

4-      Rukûya varmak,

5-      Secdeye varmak,

6-      Namazın sonunda Ettehiyyâtü okuyacak zaman kadar oturmak.

 

İlahi Dinler Hangileridir ?

kuran

İlahi dinler hangileridirİlahi dinler hangileridir, ilahi din ne demektir?

Dinler 2′ye ayrılır.Batıl olan dinler ve ilahi olan dinler.

İlahi din ;ilâhî bir kaynaktan fışkıran ve Tevhîd (bir Allah’a inanmak) esasına dayanan dinlere denmektedir.İlahi dine hak dinde denilmektedir.

Peki İlahi dinler hangileridir, kaç tane ilahi din vardır? 3 tane ilahi din vardır.

İlahi dinler hangileridir;

A- Yahûdilik. (Tahrîf edilmiştir).

B- Hristiyanlık. (Tahrîf edilmiştir).

C- İslâm. (Kıyâmete kadar bâkidir).

İftar Duası Ve Anlamı

 

namaz-kildiran-seccade

iftar

Oruçlunun iftar vakti duası kabul olunacağından, o saatte dua etmesi de sünnettir. İftar duası ve anlamına örnek olarak Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivayetle şu duayı verebiliriz. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Herhangi bir Müslüman oruç tutar da, iftar ânında:

‘Ey büyük (Allâh)! Ey büyük (Allâh)! Benim İlâhım ancak Sensin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak ki büyük günahı (Senin gibi) Büyükten başkası mağfiret edemez’ derse, mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır.

Bu iftar duası ve anlamının çocuklarınıza öğretin, zira muhakkak bu Allâh-u Te’âlâ’nın ve Rasûlü’nün sevdiği bir kelimedir. Allâh-u Te’âlâ bu İftar duası ve anlamıyla (dua edenin) dünya ve âhiret işlerini yo­luna koyar.” (ibni Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, no:6761, 54/238; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, no:24400, 8/614; Ali el-Üchûrî, Fedâilü şehri ramazân, sh:128)

2014 Şeker Bayramı Ne Zaman Başlıyor

feraceler

2014 şeker bayramı ne zaman başlıyor

2014 şeker bayramı ne zaman başlıyor

Ramazan bayramının halk arasında bilinen diğer bir adıda şeker bayramıdır. Özellikle çocuklar bayramda şeker topladıkları için bu bayramı şeker bayramı olarak bilirler. Peki 2014 şeker bayramı ne zaman başlıyor diye sabırsızlıkla bekleyen çocuklar için bu seneki şeker bayramının tarihini belirtelim.

2014 şeker bayramı ne zaman başlıyor sorusunun cevabı 28 Temmuz 2014 pazartesi günüdür.

Ramazan Ayı 10. Gece Namazı

hac-umre-seti

Ramazan ayı 10. gece namazıRamazan ayı 10. gece namazı çok faziletli namazlardan biridir. Ramazan ayı 10. gece namazı2014 yılında 6 temmuz pazarı 7 temmuz pazartesiye bağlayan gece ve 7 temmuz pazar gününe denk gelmektedir.

Ramazan ayı 10. gece namazının kılınışı şöyledir ;

Rivayet olunduğuna göre: “Onuncu gece, gecenin ortasında kılacağı iki rekatın her birinde,1 Fâtiha, 7 ÂyeteT-Kürsî, 5′er kere de İhlâs ve Mu’avvizeteyn (Felak- Nâs) sûrelerini okur. Selam vermesinin ardından 7 kere ÂyeteT-Kürsî, 7 kere de Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salevât okur.” (Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü’l- esrar, sh:38)

Rivayet olunduğuna göre: “Onuncu gündeki namaz dört rekattır. Her bir rekatta bir Fâtiha, on kere de Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okur.” (Muhammed Hakkı Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

El Hafız İsminin Anlamı

namaz-kildiran-seccade

el hafız isminin anlamıEl Hafız isminin anlamı ;

‘Dilediğini aziz eden, izzet veren.

El Hafız isminin anlamı  ile vird edilecek dua ;

Bize lütfettiğin “Kulluk Tacı”, “Ümmeti Habibullah Tacı” bizim için ne güzel bir izzet ve şereftir.

El Hafız isminin anlamı ile dua

ÜMMETİ HABİBULLAH TACI

Ey MUİZ ve Ey Muzil olan Güzel Allah’ım,

Sen dilediğini aziz, dilediğini de zelil kılarsın.

Ey Azizler Azizi, dilediği kuluna sınırsız izzet ve şeref veren MUİZ Allah’ım. Bütün izzet ve şerefler Sana ait. Sen dilediği­ne izzet verirsin. Sen kullarına izzet verip aziz etmeyi çok se­versin. “Bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, inkâr edenleri hor ve aşağı kılıcıdır.” (Tövbe Suresi, 21

Bize lütfettiğin “Kulluk Tacı”, “Ümmeti Habibullah Tacı” bi­zim için ne güzel bir izzet ve şereftir. Kulluğumuza ekleyece­ğin takva ise Senin bize ikram ve lütfundur.

Sen bizleri ilmiyle aziz olanlardan eyle Ey MUİZ. Sen bizleri manevî ve maddî lütuf ve ikramlarınla aziz eyle. Sen bizleri, Seni anlamak ve Habibinin anlattığı gibi Seni anlatmakla aziz eyle. Sen bizleri ve kıyamete kadar gelecek nesillerimizi Sen’i anlatan bir dil eyle. Sen MUİZ’sin, izzetinden izzet vermeyi ço­ook seversin.

Sen MUİZ’sin, MUİZ ismini bir güneş gibi doğdur üstü­müze. Kurtar bizi bütün zilletlerden. Kurtar bütün Ümmeti Muhammedi bütün zilletlerden. Elbette Sen’in MUİZ ismin dünyada en güzel bir şekilde Habibinde tecelli etti. Bizleri ai­lemize, ülkemize, insanlığa ve yoluna faydalı insanlar eyle. Bütün izzetler Sen’den, Sen dilediğini Aziz edersin. (Amin)