Monthly Archives: Nisan 2014

El Bari İsmi Şerifi

El Bari İsmi ŞerifiEl Bari İsmi Şerifi ile örnek bir dua örneği paylaşmayı istedik.El Bari İsmi Şerifi ile olan duamızın ismi;

” Ey BÂRİ olan Allah’ım ”…

Ey her şeyi en güzel uyum ve hikmetle yaratan Allah’ım. Sen yaratılmışların en güzeli olarak insanı el, kol, yüz, göz uyumu içinde yaratan, düzelten ve en güzel şekli veren BÂRİ’sin. Ne olur Habibin Aşkına bizim ruhumuzu ve kalbimizi de en güzel bir şekilde aşkına erdir. Kalbimizi ve ruhumuzu aşkınla doldur ve aşkında sabit kıl. Seni sevdikçe sevelim.

“0 Allah ki, Hâlık’ftır, BÂRİ’dir, Musavvir’dir. En güzel isim­ler O’nundur.” IHaşr Suresi, 24]

Sen bir genimize bütün tasvirimizi koyan BARİ ve Musavvir’sin. Sen tohumlara, aslını en orijinal şekliyle uyum­lu ve hikmetli bir şekilde yerleştirensin.

Ey BARİ olan Allah’ım, Sen onsekiz bin âlemi yarattın dü­zenledin. Galaksilerden atomlara, nebulalardan güle kadar, her âlemin içinde bulunan her ferdine muhteşem bir şekil verdin.

Ey her şeyi sonsuz uyum güzelliği ile şekillendiren Allah’ım. Habibini insanların en güzel ve mükemmeli olarak yarat­tın. Habibini, en güzel bir şekilde örnek almayı bizlere nasip eyle. Sen bizim ezelî ve ebedî Sevgilimizsin. Ne olur Sen de Habibinin hürmetine bizleri sev. Sevginle aziz ve sevimli eyle bizi. El Bari İsmi Şerifiyle münacaat ettiğimiz duamızın kabul olması dileğiyle (Amin)

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dua

Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua Arapça

Sıkıntılı Zamanlarda okunacak dual

Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua  okunuşu: “La ilahe illallahü’l-azimü’l-halim. La ilahe illallahü Rabbü’l-arşi’l -azim. La ilahe illallahu Rabbü’s- semavati ve Rabbü’l-ardi ve Rabbü’l-arşi’l-kerim.”

Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua anlamı: “Büyük ve halim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kıymetli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur.” (Bu- hari, De’avat, 26;Tirmizi, De’avat, 40)

Recebin İlk Günü Oruç Tutmak

Recebin ilk günü oruç tutmak

Recebin ilk günü oruç tutmakla ilgili bize nakledilen bir çok ayet, hadis ve rivayetler vardır.Recebin ilk günü oruç tutmakla ilgili hadisler şöyledir ;

-  Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Receb’in ilk günü oruç tutan kimseden, günahları —bir rivayette cehennem- yerle gök yer arası kadar uzaklaşır.”1

- Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in Recebin fazi­letlerine dair teşviklerini duyan yaşlı bir zatın:

  • “Ey Allah’ın Resulü! Ben onun tamamını tutmaktan acizim” şeklindeki beyanına karşılık, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
  • “Receb’in ilk günü, ortasındaki günü ve son günü tut ki, o zaman muhakkak sana tamamını tutanın sevabı verilecektir.”2

- Resulullah (Sallallahü Aley>hi ve Sellem) buyurdu ki: “Bir kimse Receb ’in birinci gününü oruçlu geçirirse, bir aylık oruç tutmuş gibi sevap verilir.”2

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bir kimse, Receb ’in ilk günü oruç tutsa, Allahü Teala, onun iki yıllık günahlarına keffaret olur. ”4

Recebin ilk günü oruç tutmakla ilgili Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhünıa) şöyle demiştir: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bazı yıllar Receb ayında öyle oruç tutardı ki biz: ‘Galiba hiç yemeyecek (ayın neredeyse her günü tutacak)’ derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz: ‘(Galiba) bu ayda hiç oruç tutmayacak’ derdik.”

[1] Gunye, 1/327; Nüzhetül Mecalis, 1/140

[1] Gunye, 1/331; Nüzhetül-Mecâlis, 1/141

[1] Gunye, 1/327; Kenzül-Ummâl, 24262

[1] Gunye, 1/327

El Bari İsmi

el bari ismiEl Bari İsminin Anlamı;

“Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”

El Bari İsminin sırları;

1-                         Bu mübarek ism-i şerifi yedi gün ara vermeden yüzer defa okuyup zikredenler Allah’ın izni ile bütün afetlerden muhafaza olunurlar. Bu isimle zikretmeyi adet edinenler için kabirde kendisine arkadaşlık edecek bir melek yara­tılır.

2-                         Adedi (213), saati Güneş’tir. Bu saatte mezkur adedi okuyan hasmını yener, aklı ve zihni gelişir.

3-    Bu mübarek ism-i şerifi vird edinenlerin sıkıntı ve kederlerini Allah Teâlâ ferah ve sevince çevirir. Bütün âlem onu kutlar.

El Bari İsmi ile dua ;

Ey her şeyi sonsuz uyum güzelliği ile şekillendiren Allah’ım. Habibini insanların en güzel ve mükemmeli olarak yarattın. Habibini, en güzel bir şekilde örnek almayı bizlere nasip eyle. Sen bizim ezeli ve ebedî Sevgilimizsin. Ne olur Sen de Habibinin hürmetine bizleri sev.

Gece Namazının Fazileti

Gece namazının fazileti

Gece namazının fazileti hakkında Ayet: “Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl! Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, algılaması olanlara bir öğüttür.” (Hud; 114)

Gece namazının fazileti hakkında Hadis: “Gece namazı kılmalısınız. Çünkü bu, sizden önceki iyi insan­ların âdetidir. Zira, gece namazı kişiyi Allah’a yaklaştırır, günahlardan alı- koyar, kötülüklere karşılıktır, bedenden hastalıkları giderir.” (Hz. Bilal’den, Tirmizi)

Gece namazının fazileti hakkında Hikâye:

“Gece Kıldığım Namazlar İmdadıma Yetişti”

Cüneyd-i Bağdadi vefat edeceği gün çok korkulu ve üzgündürler. Yüzleri kül gibi olmuş rengi uçmuştur. Talebeleri bu halden çok ürker­ler. Hatta içlerinden biri: “Aman efendim” der, “Biz sizin şefaatiniz ile kurtulmayı ümid ediyoruz. Eğer siz bu kadar sıkıntı çekerseniz bizim ha­limiz nice olur?”

“Ey dostlanm yetmiş yıllık ibadetimi kıldan ince bir ipe astılar. Kâh o yana, kâh bu yana sallanıyor ve ben bu esintinin kabul yeli mi, red rüzgârı mı olduğunu bilemiyorum.”

Naaşım yıkayan talebesi su ulaştırmak için mübarek gözlerini arala­maya çalışır. Melekler dile gelir, “Kendini yorma” derler, “Cüneydin gözü Allah’ın zikri ile kapanmıştır ve onun didarını görmeden açılmaz.”

Talebelerinden biri onu rüyasında görür. Merakla sorar: “Efendim, Allahu Teâlâ size nasıl muamele etti?”

“İlim ve marifet dolu sözlerimin hiçbir faydası olmadı. İmdadıma sa­dece gece kıldığım namazlar yetişti.”

Vasiyet Etmek

vasiyet etmekAyet: “Rabbi ona: ‘Teslim ol’ dediğinde (O:) ‘Alemlerin Rabbine teslim oldum’ demişti. Bunu İbrahim, oğullarına vasiyet etti, Yakup da: ‘Oğulla­rım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak müslüman olarak can veriri (diye benzer bir vasiyette bulundu.)” (Bakara; 131,132)

Hadis: “Bir Müslümanın bir şey vasiyet etmek istediği halde onu ya­zılı halde yanında bulundurmadan iki gece geçirmesi doğru değildir.”(Sahih-i Müslim)

Vasiyet etmek ile ilgili hikâye: Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye Vasiyeti

“Ey oğul, artık Bey’sin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güce­niklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bi­ze hoş görmek sana, anlaşmazlıklar bize, adalet sana, haksızlık bize, ba­ğışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil, ağaç vaktinden önce çiçek aç­maz. Şunu da unutma ve insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun!

Kaza Ve Kader Nedir ?

kaza ve kader nedir

Kaza ve kader nedir ile ilgili Ayet: “Her olay ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu ya­ratmadan önce, bir kitapta (levh-i mahfuzda) yazmış olmayalım.” (Hadid; 22)

Kaza ve kader nedir ile ilgili Hadis: “Kadere, hayra ve şerre iman etmedikçe, başa gelenin asla şaş­mayacağına, başa gelmemesi mukadder olanın da asla gelmeyeceğine inanmadıkça, hiç kimse iman etmiş sayılmaz.” (Tirmizî)

Kaza ve kader nedir ile ilgili Hikâye:

“Kaderde Seninle Konuşmak Varmış”

Yahudinin biri Hz. Ali’ye: “Ya Ali! Madem ki kaderde ne varsa o olur diyorsun, kendini şu yardan aşağı atsana!” dedi. Hz. Ali: “Niçin atacağım kendimi?” diye sorunca Yahudi: “Kayadan düşüp öleceksin, nasıl olsa ba­şına gelecek… Ölmeyeceksen zaten ölmeyeceksin, demektir. Kaderde ne varsa o olur” dedi.

Hz. Ali ona şu cevabı verdi: “Yardan aşağı kendimi atarsam ne olaca­ğım benim için meçhul, Allah için malûmdur. Ben bilmediğim bir mese­leye lüzumsuz yere tevessül edersem, bu Allah’ı imtihan etmek olur ki, bir kulun Allah’ı imtihan etmeye, bir talebenin hocasını imtihan etmeye hakkı yoktur. Demek ki, şu anda kaderde seninle bu meseleyi konuşmak varmış da, benim kendimi kayadan atmam yokmuş. Eğer kader tecellî ederse ben zaten kendimi yardan aşağı atarım” dedi.

Tabiî bu veciz cevap karşısında Yahudi söyleyecek bir şey bulamadı.

Ümmet Hakkında

ümmet hakkında

Ümmet hakkında Ayet: “Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların üzerine seni şa­hit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak?” (Nisa; 41)

Ümmet hakkında Hadis: “Bana Cebrail aleyhisselam gelerek ‘Ümmetinden kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer’ müjdesini verdi.” (Ebû Zerr (Cündeb ibnu Cünade el-Gıfari)

Ümmet hakkında hikâye: “Ümmetim! Ümmetim!”

Peygamber Efendimizin (sav) ümmetine karşı şefkat ve merhameti çok büyüktür. İnsanlar kıyamet kopup da mahşerin dehşetini gördükleri andan herkesin, hatta bütün peygamberlerin dahi başlarını derdine dü­şüp ‘Nefsim, nefsim’ diyecekleri bir sırada, Peygamber Efendimiz (sav) ‘Ümmetim! Ümmetim!’ diyerek ümmetinin kurtuluşunu dileyecektir.

İsa Peygamber Hakkında Bilgi

isa peygamber hakkında bilgiİsa Peygamber hakkında bilgi Ayet: “Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmaların­dan ve ‘Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük’ de­melerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve as­madılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgi­leri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.” (Nisa Suresi; 157)

İsa Peygamber hakkında bilgi Hadis: “Onunla (Hz. İsa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O, orta boylu, be­yaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde olacak. Yağ­mur yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslam için müca­dele edecektir. Mesihu’d-Deccal’i yok edecektir, sonra yeryüzünde tam kırk sene kalacak. Sonra ölecek ve namazım Müslümanlar kılacaklardır.”  (Buhari, Müslim, Ebû Davud ve Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Ru- dani, 5.cilt, s.380)

İsa Peygamber hakkında bilgi Hikâye:

“Hepinizin Duası Kabul Olundu”

Hz. İsa’nın yaşadığı devirde her sabah; kör, topal, çolak, hasta, fakir kim varsa kapısının önünde toplanıp onu beklerdi. Hz. İsa (as) günlük ibadetlerini bitirince dışanya çıkar, kapısında bekleyen bunca çaresiz, dertli insanın dertlerinden kurtulması için dua eder: “Ey insanlar, hepi­nizin duası kabul olundu, herkesin derdi çare bulacak, kalkıp evlerinize işlerinize dönün.” derdi. Oraya toplananlar dertlerinden üzüntü ve sıkın­tılarından kurtulmuş olarak dönerlerdi. Hastalan iyi etmesi Hz. İsa’nın nıucizelerindendi

Rüyada Makarna Görmek

rüyada makarna görmek

Rüyâda makarna görmek, iyiye ve hayırlı bir işe sahib olduğunuza veya olacağınıza işâretle tabir olunur.Rüyâda makarna görmek ile ilgili diğer yorumlar ise şöyledir;

  •  Rüyada makarna görmek, paranızın ve gelirinizin azaldı­ğını anlayarak, tasarruflu bir yaşama koyularak bundan çok hayır elde edeceğinize işâretle tabir olunur.