100 Kere Okuyanın Günâhı Affolur

By | 4 Ağustos 2015

100-kere-okuyanin-gunahi-affolurBuhâri ve Müslimin, Ebû Hureyre (R.A.)dan rivâyet ettiği diğer bir Hadis-i Şerîfde de:
Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyuruyor:
“Kim ki, hergün yüz kere “SübhânaUâhi ve bihamdih” teşbihini (duâsını) okursa, günâhları deniz köpüğü kadar dahi olsa silinir (affolunur).
Demek ki, bir kimse yüz kere bu bir kelimelik duâyı okuyor, Cenâb-ı Hak o kulunun denizin köpükleri kadar çok olan günâhlarını affediyor.
Müslüman Kardeşim! Gafletten uyan. Allâh’ımızm sonsuz rahmet ve merhametine bak ki, bir şeyi bahâne ederek kulunu, kullarını affetmek istiyor, kullarının günâhlarını bağışlamak istiyor. İşte bu Hadîs-i Şerîf bizlere bu müjdeyi veriyor.
Okuyucu Müslüman Kardeşim! Okuduğumuz Hadîs-i Şenlerden bu “SübhânaUâhi ve bihamdih” teşbihinin (duâ ve zikrinin) faziletinin büyüklüğünü, bu zikri okumadaki sevâbın çokluğunu öğrenmiş bulunuyoruz.
Şimdi bizim yapacağımız en kazançlı, kârlı hareket şu olacaktır: Her nerede olursak olalım, kendi başımıza kaldığımız anlarda, yolda, evde, bağda, bahçede boş kaldığımızda hemen yüz kere:
“Sübhânallâhi ve bihamdih” duâsını çekelim. 100 defa bu duâyı okuyalım ve böylece Resûlullâh (S.A.V.) Efendimizin haber verdiği, müjdelediği bu büyük ecre (sevaba) nâil olalım (kavuşalım). Cenâb-ı Hak cümlemize nasîbü mukadder eylesin. Âmin!..